Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 7 czerwca 2019

Pierwsza Dama na Ukrainie z młodymi liderami środowisk polskich

  |   Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Forum Młodych Polaków na Ukrainie Dyskusja pt. „Forum Młodych Polaków jako innowacyjny instrument pracy z młodzieżą polską na Ukrainie" z udziałem Pierwszej Damy Dyskusja pt. „Forum Młodych Polaków jako innowacyjny instrument pracy z młodzieżą polską na Ukrainie" z udziałem Pierwszej Damy Dyskusja pt. „Forum Młodych Polaków jako innowacyjny instrument pracy z młodzieżą polską na Ukrainie" z udziałem Pierwszej Damy Dyskusja pt. „Forum Młodych Polaków jako innowacyjny instrument pracy z młodzieżą polską na Ukrainie" z udziałem Pierwszej Damy Forum Młodych Polaków na Ukrainie z udziałem Pierwszej Damy Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Przedstawienie „Kresy, kresów Stanisławów jednak żyje!” ilustrujące w kilku odsłonach historię miasta Przedstawienie „Kresy, kresów Stanisławów jednak żyje!” ilustrujące w kilku odsłonach historię miasta Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Małżonka Prezydenta obejrzała inscenizację w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

W Iwano-Frankiwsku Małżonka Prezydenta zapoznała się z działalnością Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, spotkała się z uczestnikami Forum Młodych Polaków na Ukrainie, a także obejrzała inscenizację przedstawiającą historię miasta.

 

W piątkowy wieczór Pierwsza Dama odwiedziła Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego mieszczące się w Iwano-Frankiwsku położonym w zachodniej części Ukrainy. Instytucja prowadzi działalność kulturalną, organizując konferencje, imprezy literackie, wydarzenia artystyczne oraz spotkania z ludźmi, będącymi dla innych wzorem i motywacją. Jak podkreślali podczas spotkania z Małżonką Prezydenta przedstawiciele organizacji, centrum jest miejscem szerzenia polskiej kultury m.in. poprzez udostępnianie polskojęzycznych książek i publikacji i jednoczenie środowisk polonijnych wokół wspólnych inicjatyw. Główną misją Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku jest mobilizacja do aktywności społecznej środowiska polskiego we wszelkich dziedzinach życia, umacnianie pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie oraz budowa i rozwój dialogu europejskiego wśród mieszkańców miasta.

 

 

Zobacz także: Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą [PL/ENG] Agata Kornhauser-Duda wyraziła wdzięczność za możliwość doświadczenia efektów pracy ośrodka oraz poznania jego misji. – Moja radość z wizyty jest tym większa, że możemy spotkać się ponownie - wielokrotnie bowiem mogliśmy z mężem gościć Państwa w Pałacu Prezydenckim, zarówno podczas uroczystych podsumowń Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie, jak i wielu innych wydarzeń – mówiła Pierwsza Dama, przywołując tegoroczne obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Agata Kornhauser-Duda przypomniała, że Maria Osidacz, Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego otrzymała z rąk Prezydenta RP odznaczenie państwowe za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych. – Przez jej ręce mogliśmy z mężem przekazać Wam gratulacje i podziękowania za ogrom pracy wkładanej w budowę tego miejsca – powiedziała Pierwsza Dama, zwracając się do pracowników i wolontariuszy centrum. – Tym bardziej cieszę się, że mogę osobiście odwiedzić Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego i na własne oczy zobaczyć dzieło, o którym mówi się tyle dobrego – zaakcentowała. Małżonka Prezydenta podziękowała za krzewienie polskości, ale też za opiekę nad osobami starszymi i dbanie o miejsca pamięci. Wyraziła radość z powodu zaangażowania placówki w akcję Narodowe Czytanie, która w tym roku obejmuje osiem polskich nowel reprezentujących różne epoki i style.

 

 

Małżonka Prezydenta spotkała się też z uczestnikami Forum Młodych Polaków na Ukrainie będącego innowacyjnym instrumentem pracy z młodzieżą. Projekt realizowany od 2015 r. adresowany jest do młodych liderów środowisk polskich na Ukrainie w wieku 16-30 lat. To pierwsza tego typu inicjatywa łącząca aktywną społecznie młodzież polskiego pochodzenia obejmująca swoim zasięgiem terytorium całej Ukrainy. Forum jest płaszczyzną dialogu z polskimi organizacjami oraz inicjatorem strategii rozwoju środowisk polskich na Ukrainie. Zapewnia przestrzeń do spotkań młodych Rodaków oraz zwiększa efektywność działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju indywidualnego. Projekt działa przy CKPiDE, jednak jest przedsięwzięciem w pełni realizowanym przez młodych ludzi.

 

 

W trakcie wizyty odbyła się dyskusja pt. „Forum Młodych Polaków jako innowacyjny instrument pracy z młodzieżą polską na Ukrainie”, w którą właczyła się Pierwsza Dama. Wiele miejsca w trakcie panelu z udziałem młodych mieszkańców Iwano-Frankiwska, Lwowa, Odessy, Kijowa, Równego, Energodaru, Borodianki, Doliny i Borysławia poświęcono dotychczasowemu dorobkowi forum. Uczestnicy spotkania przybliżyli Pierwszej Damie różnorodne koncepcje związane z m.in. z przedsiębiorczością, kulturą, pomocą społeczną czy ideą hospicyjną. – Dumą i radością przepełnia mnie fakt, że humanitarną ideę hospicyjną na Ukrainie niosą nasi Rodacy – powiedziała Pierwsza Dama.

 

 

 

 

Następnie Małżonka Prezydenta obejrzała przedstawienie „Kresy, kresów Stanisławów jednak żyje!” ilustrujące w kilku odsłonach historię miasta. Aranżacje filmowa, teatralna i sceniczno-wokalna w wykonaniu wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego przybliżyły widzom burzliwe losy Iwano-Frankiwska. Małżonka Prezydenta nie kryła podziwu dla rozmachu i zaangażowania, jakimi wykazują się uczestnicy forum w swojej codziennej działalności. Pierwsza Dama doceniła fakt, że osiągnięcia młodych ludzi wychodzą poza mury siedziby i są realizowane w praktyce w ich miejscach zamieszkania. W ostatnich latach uczestnicy FMP wypracowali w sumie ponad 35 inicjatyw, natomiast udział w forum wzięło już ponad 120 osób. – Wasza praca i godne podziwu zaangażowanie są piękną ilustracją patriotycznych postaw i wartej naśladowania pracy dla dobra wspólnego – powiedziała Pierwsza Dama. Towarzyszył jej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Adam Kwiatkowski. (KS)

Poleć znajomemu