Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 8 czerwca 2019

Pierwsza Dama z wizytą w sobotniej szkole języka polskiego

  |   Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Pierwszej Damy w Żółkwi, gdzie spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Złożenie przez Małżonkę Prezydenta kwiatów przy grobie Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Złożenie przez Małżonkę Prezydenta kwiatów przy grobie Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Złożenie przez Małżonkę Prezydenta kwiatów przy grobie Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi Wizyta Małżonki Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi

W ostatnim dniu wizyty na Ukrainie Małżonka Prezydenta spotkała się z uczniami Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w Żółkwi. W mieście będącym niegdyś ulubioną rezydencją króla Jana III Sobieskiego Siostry Dominikanki prowadzą placówkę oferującą swoim podopiecznym znacznie więcej niż naukę. Uczniowie oprowadzili Pierwszą Damę po wystawie zdjęć ilustrujących ich aktywność pozalekcyjną rozwijającą talenty, poszerzającą horyzonty, uczącą zrozumienia i empatii. – Po uśmiechniętych twarzach na wszystkich zdjęciach widać, że nauka tu sprawia Wam radość, a o to chodzi, żeby szkoła była miejscem, gdzie nie tylko się uczycie, ale też rozwijacie, bawicie i zawieracie bliskie przyjaźnie – powiedziała Pierwsza Dama uczniom. – Często zdarza się tak, że znajomości zawarte w okresie szkolnym pozostają przyjaźniami na całe życie, pielęgnujecie je – uzupełniła. W różnorodnych kółkach tematycznych uczniowie wyrażają się artystycznie, ponadto koncertują, odwiedzają instytucje kultury, wspólnie podróżują i odpoczywają. Specjalnie z okazji wizyty Agaty Kornhauser-Dudy przygotowali występ artystyczny, a do repertuaru laureatki dziecięcej Eurowizji swoje umiejętności wokalne zaprezentowała jedna z uczennic.

 

 

 

Podopieczni placówki bardzo aktywnie angażują się w pomoc potrzebującym. Szkoła prowadzi warsztaty wolontariackie, dzieci uczestniczą w jarmarkach dobroczynnych, odwiedzają chorych oraz wspierają misje. Małżonka Prezydenta była pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu, z jakim młodzi ludzie opowiadali o szkole i dodatkowych zajęciach. – Chciałabym Wam podziękować za podejmowany wysiłek, by w czasie wolnym uczyć się o kraju Waszych przodków – mówiła Małżonka Prezydenta. – Właśnie za to, że chcecie poznać swoje korzenie, jesteśmy z mężem bardzo wdzięczni. Dziękuję za tę piękną, godną naśladowania postawę patriotyczną. Trzymam za Was kciuki – dodała Pierwsza Dama, dziękując jednocześnie za „wspaniały występ”.

 

 

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP - w tym minister Adam Kwiatkowski, który w sobotę towarzyszył Pierwszej Damie - w ramach Akcji Pomoc Polakom na Wschodzie odwiedzili Żółkiew w lutym 2018 r. – Nasza dzisiejsza wizyta jest przede wszystkim formą podziękowania za pracę sióstr, za posługę w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży urodzonych poza Polską – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda. Podziękowała siostrom „za upowszechnianie wiedzy o naszym kraju, literaturze, bohaterach narodowych, historii i geografii”.  Pogratulowała także wyboru takiej ścieżki edukowania dzieci i młodzieży, która nie ogranicza się tylko do przekazywania wiedzy, „ale także stwarza młodym ludziom możliwość do wszechstronnego, indywidualnego rozwoju”.

 

 

Małżonka Prezydenta w Kościele pw. św. Wawrzyńca złożyła kwiaty przy grobie Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Spotkała się też z przedstawicielami żółkiewskiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, zajmującego się działalnością kulturalno-edukacyjną, promocją języka polskiego, naszej kultury, historii oraz tradycji. Członkowie TKPZL poszerzają kontakty kulturalne z Polską, angażują się w działalność charytatywną oraz sprawują opiekę nad starym polskim cmentarzem w Żółkwi. (KS)

 

 

Poleć znajomemu