Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 25 czerwca 2019

Małżonka Prezydenta gościła Polaków z Białorusi

  |   Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi

– Pragnę zapewnić, że Polska nigdy nie zapomni ofiary życia i cierpienia milionów naszych Rodaków, często bezimiennych, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi” – mówiła we wtorek Małżonka Prezydenta. W Belwederze odbyło się spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z Sybirakami, kombatantami i ich rodzinami oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi.

 

 

– Spotykamy się nie tylko w szczególnym miejscu, ale też w roku, który uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W ten sposób w Polsce i poza jej granicami obchodzimy jubileusz setnej rocznicy urodzin tego wybitnego polskiego pisarza, który swoją twórczością jako pierwszy dał świadectwo okrutnej rzeczywistości sowieckich łagrów – powiedziała Pierwsza Dama. W imieniu własnym oraz Prezydenta RP przekazała wyrazy „wdzięczności, uznania i głębokiego szacunku” dla wszystkich osób, które przeszły doświadczenie „Golgoty Wschodu”. – To również Państwo na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku odradzali polskość za wschodnią granicą, narażając się na represje ze strony sowieckiego systemu totalitarnego ze względu na pochodzenie i narodowość polską – kontynuowała Agata Kornhauser-Duda.  Zwracając się do swoich gości dodała, że „Państwa odwaga i przywiązanie do polskości są godne najwyższego podziwu, a trud podejmowany z myślą o młodym pokolenia naszych Rodaków na Białorusi - ogromnej wdzięczności”. – Pragnę zapewnić Państwa, że Polska, my Polacy, nigdy nie zapomnimy ofiary życia i cierpienia milionów naszych Rodaków, często bezimiennych, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi” – zaświadczyła Pierwsza Dama.

 

  

 

Wtorkowe spotkanie z udziałem przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi, Stowarzyszenia Żołnierzy AK, Stowarzyszenia Sybiraków oraz Harcerstwa Polskiego przy ZPB było także doskonałą okazją do podkreślenia nieocenionej roli działań tych organizacji poza granicami Polski. – To dzięki Państwa bardzo aktywnej i wszechstronnej działalności głos osób tak bardzo zasłużonych dla wolnej Polski staje się bardziej słyszalny – zapewniła Pierwsza Dama. Stwierdziła też, że „obowiązkiem państwa polskiego jest wspieranie wszystkich działań tych stowarzyszeń”. Podziękowała za „dbanie o miejsca pamięci, za dbanie o pomniki polskiego dziedzictwa kulturowego na Białorusi, za kontynuowanie tradycji, ale także za propagowanie postaw służby wobec naszej wspólnej ojczyzny”.

 

 

 

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy kombatantów i pozostałych uczestników wydarzenia z Pierwszą Damą. Atmosfera przepełniona była radością z możliwości odwiedzenia polskich, wolnych ziem. Nie zabrakło wspomnień oraz wyrazów dumy narodowej. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Grodzieńskie Słowiki”, który przedstawił tradycyjne polskie pieśni patriotyczne. Wśród wychowanków powstałego w 1990 roku zespołu jest wielu laureatów konkursów muzycznych, także międzynarodowych. Są wśród nich artyści, zatrudnieni w prestiżowych instytucjach kultury na Białorusi, w Polsce i w innych krajach. (KS)

 

Poleć znajomemu