| | |
A | A | A
Czwartek, 5 września 2019

Pierwsza Dama o książkach i czytelnictwie z podopiecznymi ośrodka dla niewidomych

  |   Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach

Już w najbliższą sobotę w stołecznym Ogrodzie Saskim Para Prezydencka zainauguruje ósmą odsłonę Narodowego Czytania. – Jest to akcja, która nie tylko popularyzuje najpiękniejszą polską literaturę, ale ma też walor integrujący społeczeństwo – akcentowała dziś Pierwsza Dama.

 

 

W czwartek, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach Pierwsza Dama zachęcała do wspólnego odkrywania polskich nowel, które stanowią lekturę tegorocznego Narodowego Czytania. – Chciałabym się z Wami podzielić moją pasją czytelniczą – mówiła Małżonka Prezydenta, podarowując bibliotece Ośrodka specjalne wydanie „Nowel Polskich”, opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta RP w alfabecie Braille’a. Komplety nowel w brajlu zostały przekazane przez KPRP łącznie do siedemnastu ośrodków dla osób niewidomych i słabowidzących w całej Polsce. Podopieczni placówki w Laskach przeczytali wybrane fragmenty tekstów, a Agata Kornhauser-Duda przedstawiła dzieciom i młodzieży początek utworu „Dym” Marii Konopnickiej.

 

 

 

Wspólnie z młodymi czytelnikami Małżonka Prezydenta zastanawiała się nad korzyściami, jakie niesie czytanie książek. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na poznawanie ortografii, rozwijanie wyobraźni, gimnastykę umysłu, ale także na naukę empatii. – Czytając książki kształtujemy swój charakter – podjęła Pierwsza Dama. – Postawy moralne bohaterów konfrontujemy z naszym własnym sumieniem i dowiadujemy się o możliwych konsekwencjach decyzji, co wpływa na nasze przyszłe zachowania – tłumaczyła najmłodszym wychowankom placówki Małżonka Prezydenta. Zwróciła też uwagę na wyniki badań, według których osoby czytające są bardziej zaangażowane społecznie i spełnione życiowo, a za Umberto Eco powtórzyła: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.

 

 

Podczas pobytu w Laskach Agata Kornhauser-Duda została zaproszona do zwiedzenia biblioteki posiadającej lektury, a nawet nuty dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży z upośledzeniem wzroku, a w drukarni zapoznała się ze wszystkimi etapami powstawania książek w alfabecie Braille’a. Pierwsza Dama rozmawiała też z pracownikami ośrodka m.in. o rozwiązaniach służących osobom niewidomym i słabowidzącym do samodzielnego czytania oraz o wsparciu, jakie stanowią współczesne technologie. Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Wojciech Kolarski. 

 

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z całej Polski. Placówka prowadzi Dział Wczesnego Wspomagania, przedszkole, szkołę podstawową, szkołę muzyczną I stopnia, szkoły ponadgimnazjalne i specjalne, jak również internaty. (KS)

 

Poleć znajomemu