Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 4 października 2019

O wolontariacie senioralnym na spotkaniu z Pierwszą Damą

  |   Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt Wizyta organizatorów akcji „Senior maluszka tuli” oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt

Spędzanie czasu z noworodkami, które z różnych przyczyn pozbawione są kontaktu z rodzicami, aktywizacja osób starszych i więzi międzypokoleniowe były tematem piątkowego spotkania Pierwszej Damy. Do Pałacu Prezydenckiego przyjechali przedstawiciele szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, Pracownicy Urzędu Miasta oraz wolontariusze. Wszystkich łączy projekt „Senior maluszka tuli” realizowany przez poznański oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

 

 

Nowatorski wolontariat senioralny realizowany w Szpitalu w Poznaniu polega na tuleniu maluchów, których rodzice nie są obecni na Oddziale Noworodkowym lub nie mogą towarzyszyć dziecku przez cały czas z powodu wielu indywidualnych przesłanek. Jak mówili goście Małżonki Prezydenta, przebywanie niemowlęcia w samotności podnosi jego poziom stresu i lęku, powoduje obniżenie odporności, a także niesie konsekwencje długofalowe odbijające się negatywnie na rozwoju psychicznym dziecka. Celem projektu jest opieka nad najmłodszymi oraz wsparcie rodziców i personelu placówki przy jednoczesnej aktywizacji seniorów. – Jestem pod wrażeniem – powiedziała Agata Kornhauser-Duda, gratulując inicjatywy. – Jest to prawdziwie międzypokoleniowa idea – dodała.  Kontakt wolontariuszy z noworodkami odbywa się za zgodą rodziców i pod opieką personelu placówki w systemie zmianowym przez siedem dni w tygodniu.

 

 

Podczas spotkania rozmawiano o sukcesie projektu cieszącego się ogromnym zainteresowaniem poznaniaków, a także o prowadzonych w mieście inicjatywach aktywizujących seniorów, gdyż potrzeby i oczekiwania tej grupy społecznej są bardzo różne. Wspólnie z Pierwszą Damą zastanawiano się nad metodami zachęcania osób starszych pozostających w domach do Zobacz także: Pierwsza Dama odwiedziła dzieci w ośrodku preadopcyjnym powrotu do aktywności. – Do seniorów skierowanych jest coraz więcej propozycji. Wyzwanie stanowi zachęcenie osób starszych do skorzystania z tych ofert – akcentowała Pierwsza Dama. Wolontariuszki projektu „Senior maluszka tuli” podkreślały, że inicjatywa przynosi im bardzo wiele satysfakcji i zadowolenia, bowiem są wtedy "dla kogoś”.

 

W Pałacu Prezydenckim mówiono również o nieadekwatnym do rzeczywistości postrzeganiu społecznym osób starszych. – To jest wielkie zadanie, żeby zmienić w Polsce wizerunek seniora – podjęła Pierwsza Dama. Osoby powyżej 60 roku życia często szukają nowych pasji, stawiają czoła nowym wyzwaniom, uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym. (KS)

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu