Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 października 2019

Niewidoma i słabowidząca młodzież z wizytą u Pierwszej Damy

  |   Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Pałacu Prezydenckim

W lutym br. Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Zachęcała wtedy podopiecznych placówki do odwiedzenia Warszawy, a dziś z radością gościła uczniów w Pałacu Prezydenckim.

 

 

Relacja z wizyty Agaty Kornhasuer-Dudy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

 

Od 1 września 2019 roku ośrodek funkcjonuje jako Zespół Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”. W ramach instytucji prowadzone jest wczesne wspomaganie, szkoła podstawowa, technikum, branżowa szkoła I stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy oraz szkoła policealna, jak również liceum dla dorosłych i szkoła muzyczna I stopnia. Do Pałacu Prezydenckiego przyjechali uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uczestniczyli w pierwszej edycji wewnątrzszkolnego konkursu ekonomicznego oraz ich koledzy z pierwszych klas technikum. Wśród młodzieży obecni byli reprezentanci różnych profili szkoły policealnej, m.in. technik realizacji dźwięku, technik administracji, florysta.

 

 

Zobacz także: Narodowe Czytanie z polonijną młodzieżą w Nowym Jorku Młodzi ludzie mówili o praktykach zawodowych, sprawdzianach czy mieszkaniu w internacie. W przyjacielskiej, serdecznej atmosferze rozmawiano także o codzienności Pierwszej Damy - jej obowiązkach, formach odpoczynku i najchętniej słuchanej muzyce. Goście byli ciekawi w jaki sposób planowane są spotkania głowa państwa, pytali o przebieg ostatniej wizyty Pary Prezydenckiej w USA i osobiste spostrzeżenia Pierwszej Damy dotyczące amerykańskich miast i zachodniej kultury. Rozmawiano także o ulubionych książkach i ich ekranizacjach, korzyściach płynących z nauki języków obcych i udzielanych przez Małżonkę Prezydenta - wieloletnią nauczycielkę języka niemieckiego - lekcjach w Pałacu Prezydenckim.

 

Zespół szkół prócz metod i form kształcenia dostosowanych do potrzeb i możliwości swoich uczniów oferuje każdemu z nich kompleksową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, terapeutyczną i rewalidacyjną. Praca pedagogów skupia się na dążeniach do tego, aby absolwenci czuli się dostosowani społecznie, byli aktywni zawodowo i otwarci na potrzeby innych ludzi. Małżonka Prezydenta, dziękując za odwiedziny, życzyła uczniom spełnienia marzeń i realizacji planów zawodowych. (KS)

 

 

 

Poleć znajomemu