| | |
A | A | A
Środa, 16 października 2019

Pierwsza Dama wręczyła dyplomy polskim maturzystom z Francji

  |   Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Małżonka Prezydenta podczas uroczystości ręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Małżonka Prezydenta podczas uroczystości ręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Małżonka Prezydenta podczas uroczystości ręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej Pierwsza Dama z odznaczonymi Medalami Komisji Edukacji Narodowej Występ uczniów i absolwentów Sekcji Polskich we Francji Występ uczniów i absolwentów Sekcji Polskich we Francji Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji

W najlepszych, elitarnych placówkach oświatowych w Paryżu i innych miastach funkcjonują sekcje międzynarodowe, w których uczniowie nie pochodzący z Francji mają okazję zdobywać dodatkowe wykształcenie w swoim języku narodowym. W Ambasadzie RP w Paryżu Małżonka Prezydenta wzięła udział w ceremonii wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji.

 

 

– Jestem dumna, jako Małżonka Prezydenta, ale przede wszystkim jako pedagog, że jest wśród nas ambitna młodzież, która chce uczyć się języka polskiego, zachować tożsamość narodową i poznawać historię naszej Ojczyzny – mówiła Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości. 

 

Sekcje są formą kształcenia finansowaną z budżetu państwa polskiego, która polega na wprowadzeniu zajęć z języka polskiego oraz historii i geografii Polski do szkół we francuskim systemie oświaty. Egzamin maturalny obejmuje przedmioty w języku francuskim wspólne dla wszystkich licealistów i dodatkowo przedmioty w języku polskim, stanowiąc uhonorowanie edukacji szkolnej uczniów dwujęzycznych.

 

 

 

Pierwsza Dama wręczyła absolwentom dyplomy, które - jak podkreśliła - są wyrazem uznania dla ciężkiej pracy licealistów, ich determinacji i wytrwałości. Zachęcała też maturzystów do skorzystania z ofert polskich uczelni wyższych. – Jesteście wspaniałymi ambasadorami Polski we Francji, a swoją motywacją i zaangażowaniem dajecie piękny przykład postaw patriotycznych – mówiła Małżonka Prezydenta. Dodała, że sukces młodych ludzi jest również wynikiem starań ich rodziców, którzy w domach rodzinnych pielęgnują polskość, a także Zobacz także: Wizyta Pierwszej Damy w polskiej szkole w Atenach pedagogów podejmujących się ogromnego wyzwania, jakim jest nauczanie za granicą. Zdaniem Pierwszej Damy praca ta „prócz głębokiej wiedzy i wszechstronnych umiejętności” wymaga od nauczycieli również szczególnych predyspozycji, ponieważ prowadzona jest wśród uczniów często urodzonych i wychowanych poza granicami Polski. – To jest również bardzo specyficzna umiejętność wychowywania młodzieży w szacunku do tradycji kraju zamieszkania i kraju pochodzenia, co Państwu bardzo dobrze się udaje – podkreśliła Pierwsza Dama, zwracając się do pedagogów. 

 

 

Małżonka Prezydenta podziękowała władzom francuskim i dyrektorom szkół, w których działają sekcje za umożliwianie uczniom nauki przedmiotów w języku polskim, a przedstawicielom Polonii francuskiej za „wkład w wychowanie młodzieży oraz działania na rzecz budowania wspólnoty narodowej za granicą”. – Dziękuję, że kultywują Państwo polskość, wspierają polską edukację we Francji i opiekują się miejscami pamięci – dodała Agata Kornhauser-Duda. 

 

W trakcie uroczystości w Paryżu Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej. Oficjalną część ceremonii uświetnił koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów Sekcji Polskich we Francji.

 

 

Tylko w paryskim okręgu konsularnym funkcjonuje 16 polskich placówek szkolnych, w tym 4 Szkoły Polskie przy Ambasadzie RP, 3 sekcje polskie i 9 szkół społecznych, w których zdobywa edukację łącznie 2 807 uczniów.  (KS)

 

 

Poleć znajomemu