Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 października 2019

Uczniowie o edukacji spersonalizowanej na spotkaniu z Pierwszą Damą

  |   Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim Wizyta uczniów z liceów Strumienie i Żagiel w Pałacu Prezydenckim

Podstawą kształcenia i wychowania w placówkach współpracujących ze Stowarzyszeniem Sternik jest edukacja spersonalizowana tworząca takie warunki nauczania, w których każdy uczeń ma okazję do rozwoju własnych zdolności oraz zdobywania wiedzy koniecznej do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji. O swoich osiągnięciach, projektach, pasjach i nauce, a także o rozszerzaniu własnych horyzontów opowiadali w Pałacu Prezydenckim uczniowie z LO Żagle i LO Strumienie. 

 

Podczas spotkania z Pierwszą Damą młodzież przedstawiła zasady funkcjonowania placówek, przybliżyła modele i kierunki kształcenia oraz inicjatywy pozalekcyjne.

 

 

 

Dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego Strumienie biorą udział w projektach interdyscyplinarnych, wycieczkach programowych, zajmują się wolontariatem i naukami ścisłymi. Opowiedziały o udziale w programie skupiającym badaczy z całego świata pracujących nad motywami antycznymi w literaturze dla młodzieży i swoich wędrówkach po Rzymie w poszukiwaniu śladów antyku, renesansu i baroku. Licealistki interesują się także naukami ścisłymi i we współpracy z firmą Microsoft zgłębiają tajniki Sztucznej Inteligencji oraz możliwości wykorzystania jej w codziennym życiu. Swoją wrażliwość i gotowość niesienia pomocy innym wykorzystują, organizując świąteczne zbiórki dla potrzebujących, a także podczas pracy na półkoloniach dla dzieci polskiego pochodzenia na Litwie.

 

 

Zobacz także: Pierwsza Dama mówi STOP dla hejtu w Internecie Z kolei ich koledzy z Liceum Ogólnokształcącego Żagle szkolną tożsamość budują w bractwach wzorowanych na szkołach angielskich, których zadaniem jest integracja uczniów poza własną grupą wiekową poprzez wspólny udział w zadaniach i konkurencjach sportowych, dydaktycznych i artystycznych. Jednym z projektów edukacyjnych, w który angażują się nastolatkowie jest realizowane we współpracy z IPN przedsięwzięcie „Śladami Ojców naszych". Celem wymagającego projektu jest stworzenie Archiwum Historii Mówionej na podstawie wywiadów przeprowadzonych z potomkami weteranów Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

 

 

Pierwsza Dama była ciekawa codzienności młodych ludzi, pytała też w jaki sposób wybierają rozszerzenia nauki, z jakiego typu zajęć dodatkowych korzystają i co podoba się im w szkole najbardziej. Licealiści mówili o nauce poprzez zaangażowanie, stylu realizacji modelu edukacji spersonalizowanej, a także o tutoringu, czyli indywidualnym wsparciu rodzin. Tutor jest nauczycielem, który ma za zadanie indywidualną opiekę i towarzyszenie uczniowi, będąc w bliskim kontakcie z jego rodzicami. W placówkach związanych ze stowarzyszeniem „Sternik” pierwszoplanową rolę w wychowaniu uczniów mają ich rodzice. Szkoły wspierają i pobudzają zaangażowanie rodziców w wychowanie swoich dzieci, stwarzają im okazje do samokształcenia i w razie potrzeby kierunkują ich postępowanie.

 

 

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim młodzież pytała Małżonkę Prezydenta o pełnioną przez nią rolę oraz o wcześniej wykonywaną pracę nauczyciela w liceum. Uczniowie byli ciekawi przebiegu oficjalnych wizyt głów państw, zasad protokołu dyplomatycznego i różnic w zadaniach realizowanych przez poszczególne podmioty. Pierwsza Dama zachęcała młodzież do udziału w wymianach międzynarodowych, podkreślając możliwości rozwoju i podniesienia zupełnie innych kompetencji, niż podczas lekcji w szkolnych salach. W trakcie spotkania poruszono także tematy hejtu w Internecie, mediów, książek i planów młodych ludzi na dorosłe życie. (KS)

Poleć znajomemu