Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 30 października 2019

Pierwsza Dama o edukacji polonijnej w Holandii

  |   Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami

Od wtorku Para Prezydencka przebywa z wizytą oficjalną w Królestwie Niderlandów. Andrzej Duda wraz z Małżonką wzięli już udział m.in. w uroczystościach z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Bredy i w spotkaniu z przedstawicielami tamtejszej Polonii. Dziś Agata Kornhauser-Duda odwiedziła siedzibę Ambasady RP, gdzie rozmawiała o polonijnej oświacie w Holandii.

 

Obok Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii to Holandia stała się krajem, do którego w ostatnich dziesięciu latach przybyło najwięcej Polaków. Szacunki mówią o ok. 360 tys. naszych rodaków mieszkających i pracujących w Królestwie Niderlandów. W Hadze Pierwsza Dama odbyła spotkanie z nauczycielami polonijnymi, którzy przedstawili specyfikę kształcenia polskich dzieci za granicą oraz wyzwania stojące przed holenderskim systemem oświaty.

 

 

Pedagodzy, z którymi spotkała się w środę Małżonka Prezydenta, reprezentowali wszystkie typy szkół polonijnych w Holandii: Szkoły Polskie, świeckie szkoły społeczne i szkoły przy parafiach. Przedstawili oni efekty swojej działalności i osiągnięcia placówek, mówili o własnych doświadczeniach, charakterystycznych problemach i potrzebach edukacji polonijnej. Zobacz także: Pierwsza Dama: Dziękuję, że wyrażają Państwo troskę o przyszłe pokolenia Polaków Nauczyciele zwracali uwagę na niewystarczającą liczbę miejsc w placówkach uczących języka polskiego, naszej kultury i historii. Podjęto również kwestię niechęci władz holenderskich w stosunku do idei wielojęzycznego kształcenia dzieci.

 

Pierwsza Dama zapewniła o zaangażowaniu Polski w działania mające ułatwić naszym rodakom realizację prawa do zachowania tożsamości. Wyraziła jednocześnie głębokie przekonanie o konieczności wychowywania młodzieży w szacunku do tradycji kraju zamieszkania, ale również kraju pochodzenia. Jak podkreśliła Małżonka Prezydenta, integralną częścią takiego modelu kształcenia jest możliwość nauki również w języku ojczystym.

 

 

Holandii udało się dopasować system edukacji do charakteru i potrzeb narodu, a co za tym idzie nauka zaspokaja potrzeby i poszczególnych obywateli i społeczeństwa w ogóle. Duży nacisk kładziony jest na praktyczne zdobywanie kompetencji, w szkole nie ma jednoznacznego podziału na przedmioty, a liczy się wiedza ponadprzedmiotowa i umiejętności miękkie. Już dwunastolatkowie zaczynają odbywać staże, zapoznawać się z pojęciem pracy, budżetowania wydatków i wartości pieniądza. System szkolnictwa zapewnia naukę na wielu poziomach wybieranych na podstawie potrzeb ucznia i jego predyspozycji, a każdy Holender posiada przynajmniej podstawowe praktyczne kwalifikacje potrzebne na rynku pracy lub zawód. 

 

Zobacz także: Europejski Dzień Języków Jednak 22% mieszkańców kraju jest pochodzenia innego niż holenderskie, a obcojęzyczni uczniowie mają nieproporcjonalnie niskie szanse na funkcjonowanie na swoim poziomie intelektualnym, gdyż szkolnictwo oparte jest o nauczanie wszystkich przedmiotów w języku niderlandzkim, a w placówkach oświatowych postępuje etniczna, ekonomiczna i socjalna segregacja. Dlatego też szkolnictwo holenderskie staje przed nowymi wyzwaniami dotyczącymi integracji, globalizacji oraz mobilności.

 

 

Agata Kornhauser-Duda podziękowała pedagogom za ich niezwykłą pracę na rzecz budowania wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia postaw patriotycznych oraz przywiązania do kultury i tradycji ich przodków.

Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Adam Kwiatkowski. (KS)

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu