Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 8 listopada 2019

Agata Kornhauser-Duda w Londynie

  |   Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ministra Adama Kwiatkowskiego Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ministra Adama Kwiatkowskiego Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ministra Adama Kwiatkowskiego Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ministra Adama Kwiatkowskiego Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Wręczenie przez Pierwszą Damę flag państwowych RP Wręczenie przez Pierwszą Damę flag państwowych RP Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta Spotkanie nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich z Małżonką Prezydenta

– Młodzi ludzie są przyszłością naszego narodu i to oni, tak jak teraz Państwo, już za kilka lat staną się ambasadorami Polski i Polaków poza granicami naszej ojczyzny – mówiła Pierwsza Dama w Londynie, gdzie wzięła udział w spotkaniu z nauczycielami Polskich Szkół Sobotnich.

 

Zobacz także: Londyn. Odznaczenia dla działaczy polonijnych Podczas uroczystości w londyńskiej siedzibie Ambasady RP Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Adam Kwiatkowski, wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez Andrzeja Dudę osobom zasłużonym w działalności na rzecz oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Minister dokonał także aktu dekoracji osób uhonorowanych medalami Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

– Jako Małżonka Prezydenta, ale przede wszystkim jako pedagog, ogromnie doceniam państwa codzienną pracę oraz wkład w to, by polska mowa, kultura i nasze dziedzictwo narodowe stały się trwałym elementem wychowania młodych Polaków w Wielkiej Brytanii – zapewniła w piątek Pierwsza Dama.

 

Wyraziła radość, że w Wielkiej Brytanii, „gdzie tak wielu Polaków znalazło swoją drugą ojczyznę”, mieszka tak liczna grupa osób, którym na sercu leży nauka języka polskiego, przekazywanie wiedzy o polskiej kulturze, jak również o naszej historii. – Trudnej i bolesnej, ale historii, którą przeżyli nasi przodkowie – powiedziała Pierwsza Dama. Przypomniała, że to, jak ważna jest znajomość własnej historii i korzeni, nauczał Jan Paweł II, który podkreślał, że naród, który traci pamięć, traci swoją tożsamość. – Młodzi ludzie są przyszłością naszego narodu i to oni, tak jak Państwo teraz, już za kilka lat staną się ambasadorami Polski i Polaków poza granicami naszej ojczyzny – zaznaczyła Małżonka Prezydenta.

 

 

W imieniu męża Pierwsza Dama wręczyła przedstawicielom kilku polonijnych placówek edukacyjnych flagi państwowe RP będące wyrazem uznania dla ich wybitnych zasług i szczególnych osiągnięć w działalności polonijnej i oświatowej. – Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność i głęboki szacunek wszystkim dyrektorom, prezesom i nauczycielom Polskich Szkół Sobotnich za całokształt pracy na rzecz Polaków i Polonii zamieszkujących Wielką Brytanię, ale także za budowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży, która urodziła się już poza granicami Polski – mówiła Agata Kornhauser-Duda. Zapewniła, że wszystkie dzisiejsze wyróżnienia „są wyrazem uznania za zaangażowanie na rzecz oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii, za kultywowanie i uczenie polskości, za jej pielęgnowanie, ale także za działania na rzecz integrowania polonijnego środowiska na wyspach”.

 

 

– Chcę państwa zapewnić, że jako Małżonka Prezydenta, ale przede wszystkim jako nauczycielka, ogromnie doceniam Państwa codzienną pracę oraz wkład w to, by polska mowa, kultura i nasze dziedzictwo narodowe stały się trwałym elementem wychowania młodych Polaków w Wielkiej Brytanii – wyjaśniła Pierwsza Dama. Wspominając swoje pierwsze spotkanie z polonijnymi nauczycielami, które miało miejsce właśnie w Londynie przed czterema laty, Agata Kornhauser-Duda zadeklarowała, że było ono impulsem, by bliżej zająć się oświatą polonijną. – Dzięki bardzo licznym spotkaniom z nauczycielami podczas wizyt w polskich szkołach na całym świecie, mogłam z całą odpowiedzialnością i przekonaniem wspierać zgłaszane przez Państwa postulaty – przyznała Pierwsza Dama. 

 

 

Małżonka Prezydenta oświadczyła, że Polska coraz bardziej docenia oświatę polonijną, czego dowodem jest spełnienie dążeń nauczycieli do uzyskania możliwości awansu zawodowego. – To już jest realizowane w szkołach działających przy Ambasadach, a od stycznia 2021 roku awans będą mogli otrzymać także nauczyciele szkół sobotnich – zapewniła Pierwsza Dama.

 

Przypomniała, że również w środowisku polonijnym narodziła się idea opracowania podręczników, „które będą adekwatne do poziomu językowego uczniów i specyfiki nauczania w różnych krajach”. – Przy wsparciu Senatu RP, inicjatywa jest realizowana, a podręcznik dla szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii zostanie wydrukowany jeszcze w tym roku kalendarzowym – sprecyzowała Małżonka Prezydenta.

 

W swoim wystąpieniu Pierwsza Dama mówiła również o legitymacjach szkolnych, zrównujących prawa dziecka uczącego się w Polsce z prawami uczniów pobierających naukę w zagranicznych placówkach. Wyraziła radość, że cieszą się one dużym zainteresowaniem, a do 2019 roku zostało na wyspach wydanych lub przedłużonych 18 tysięcy dokumentów.  

 

 

Agata Kornhauser-Duda dała wyraz zrozumienia dla poświęcenia pedagogów, którzy nauczają w ramach zajęcia dodatkowego, „najczęściej w soboty, nierzadko w dużej odległości od swoich miejsc zamieszkania, a w wielu przypadkach na zasadach wolontariatu bądź tylko za symbolicznym wynagrodzeniem”. – Za tę piękną postawę chcę Państwu ogromnie podziękować – powiedziała Małżonka Prezydenta.

 

Dodała, że wyrazy wdzięczności należą się także rodzicom, którzy są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, przekazują im polskość i wychowują w miłości do ojczyzny przodków. – Nie do przecenienia jest również Państwa rola w samym funkcjonowaniu placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii, bo gdyby nie Państwa pomoc, także finansowa, wiele z tych placówek nie przetrwałoby do dzisiaj – uzupełniła Pierwsza Dama, pamiętając, że na piątkowym spotkaniu byli obecni także przedstawiciele Rad Rodziców placówek oświatowych działających od przeszło 70 lat. 

 

 

Pierwsza Dama podziękowała za wkład Księży, Sióstr Zakonnych i Parafian w działalność polskich szkół sobotnich, a uczniom za wytrwałość i determinację. – Wiem, że wcale nie jest łatwym, by uczyć się w dwóch systemach: brytyjskim i polskim, poświęcając jednocześnie czas wolny – mówiła Agata Kornhauser-Duda, zwracając się do młodzieży. – Nawet jeśli wydaje się Wam, że to obciążenie, to wierzcie mi, że docenicie swój trud, ponieważ w ten sposób budujecie kapitał na przyszłość – wyraziła opinię Pierwsza Dama.

 

Wydarzenie umilił występ chóru Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie im. Lotników Polskich oraz późniejsze ciepłe rozmowy Małżonki Prezydenta z nauczycielami i rodzicami uczniów. (KS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu