Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 9 listopada 2019

Pierwsza Dama z wizytą w polonijnej szkole sobotniej w Londynie

  |   Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama podczas lekcji z uczniami czwartej klasy Pierwsza Dama podczas lekcji z uczniami czwartej klasy Pierwsza Dama podczas lekcji z uczniami czwartej klasy Pierwsza Dama podczas lekcji z uczniami czwartej klasy Pierwsza Dama podczas lekcji z uczniami czwartej klasy Lekcja czwartoklasistów nt. państwa polskiego Pierwsza Dama podczas lekcji z uczniami czwartej klasy Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Występy artystyczne uczniów polonijnych Występy artystyczne uczniów polonijnych Występy artystyczne uczniów polonijnych Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama wręczyła flagę państwową RP wieloletniej dyrektor szkoły Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej

Małżonka Prezydenta przebywa z dwudniową wizytą w Londynie, gdzie w piątek spotkała się z Nauczycielami Polskich Szkół Sobotnich. Podczas wydarzenia miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Andrzeja Dudę osobom zasłużonym w działalności na rzecz oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Dzisiaj Pierwsza Dama odwiedziła Polską Szkołę Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

 

Parafialna placówka w przyszłym roku będzie świętowała jubileusz 70-lecia istnienia, a jak w swoim wystąpieniu zauważyła Małżonka Prezydenta, mimo bardzo trudnych początków i wielokrotnych zmian siedziby, dzięki owocnej współpracy z Parafią pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza oraz Polską Misją Katolicką, cieszy się coraz większym zainteresowaniem i zaufaniem uczniów polskiego pochodzenia. Ich liczba w tym roku osiągnęła niemalże 400 osób. – Wokół parafii skupia się i tętni polonijne życie, a dzięki Kościołowi może istnieć Polska Szkoła im. Matki Boskiej Częstochowskiej – mówiła Agata Kornhauser-Duda.

 

Szczególne słowa uznania Pierwsza Dama skierowała do wieloletniej dyrektor szkoły, na której ręce złożyła flagę RP, będącą wyrazem uznania wybitnych zasług placówki i szczególnych osiągnięć w działalności polonijnej i oświatowej. Barbarze O’Driscoll pogratulowała jednocześnie otrzymanego w 2014 roku Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, który jak stwierdziła, jest potwierdzeniem wytrwałości i sumiennej pracy.

 

 

–  Podziękowania należą się jednak wszystkim nauczycielom – oznajmiła Małżonka Prezydenta. – Bardzo często mam możliwość oglądania efektów pracy nauczycieli polonijnych. Chciałabym Państwu podziękować przede wszystkim za podtrzymywanie i budowanie wśród dzieci urodzonych już tu, w Wielkiej Brytanii, poczucia przynależności narodowej. Robicie to Zobacz także: Agata Kornhauser-Duda w Londynie Państwo w bardzo umiejętny sposób, ponieważ wychowujecie uczniów w poszanowaniu i tolerancji dla kultur obu krajów: pochodzenia i zamieszkania – odnotowała Pierwsza Dama. Wyraziła podziw dla „niezwykłej kreatywności” nauczycieli, przyznając, że jako wieloletni pedagog zdaje sobie doskonale sprawę, że prowadzenie zajęć w taki sposób, aby „zachęcić uczniów do nauki w wolnym czasie” jest dużym wyzwaniem. – Muszą się Państwo wykazywać bardzo wszechstronną wiedzą i bardzo różnorodnymi umiejętnościami. Dziękuję, że jesteście wspaniałymi ambasadorami Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii – powiedziała w sobotę Agata Kornhauser-Duda. 

 

 

Wizyta Małżonki Prezydenta w placówce rozpoczęła się od udziału w lekcji klasy czwartej, podczas której uczniowie mówili o wolności, niepodległości, polskich symbolach narodowych i burzliwej polskiej historii. Agata Kornhauser-Duda nie kryła podziwu dla szerokiej wiedzy młodych ludzi, jak i ich znajomości języka polskiego. – Pewnie nie zdajcie sobie sprawy jak wielkim jest dla mnie wzruszeniem, kiedy za granicą mogę słuchać pięknej, poprawnej polszczyzny – przyznała Pierwsza Dama, zwracając się do uczniów. Doceniła trud, jaki młodzi ludzie podejmują, by wolny czas poświęcać na zdobywanie wiedzy o Polsce i życzyła im, by czas spędzony w szkole przynosił jak najwięcej satysfakcji i przyjemności.

 

Uczniowie placówki przygotowali także występ artystyczny, w którym - specjalnie dla pochodzącej ze stolicy Małopolski Pierwszej Damy - zaprezentowali Krakowiaka. W repertuarze znalazły się również patriotyczne wiersze oraz pieśni legionów.

 

 

 

Małżonka Prezydenta zapewniła, że Polska coraz bardziej docenia trud prowadzenia oświaty polonijnej. – Wyrazem tego jest umożliwienie nauczycielom polonijnym, nie tylko w szkołach polskich przy Ambasadach, ale też w szkołach sobotnich, realizowania awansu nauczycielskiego. Udało się również opracować podręcznik do nauki języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej, który - dostępny także w wersji elektronicznej - ma zostać wydany do końca tego roku – poinformowała.

 

Pierwsza Dama podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniają się do działalności placówki, a przede wszystkim rodzicom, którzy „wychowują swoje dzieci w polskości i miłości do ojczyzny”. Zwróciła uwagę, że „dwujęzyczność jest największym kapitałem dzieci na przyszłość”. Przypomniała jednocześnie, że „MEN wprowadziło bardzo wiele regulacji i udogodnień dla uczniów powracających z zagranicy, dając im możliwość udziału w dodatkowych lekcjach języka polskiego i innych przedmiotów, organizując również kursy przygotowawcze”. Małżonka Prezydenta zachęcała przedstawicieli Polonii do udziału w akcjach inicjowanych przez Senat RP, MEN, jak również przez Kancelarię Prezydenta, w tym w wydarzeniu Narodowe Czytanie, promującym czytelnictwo oraz polską literaturę. 

 

 

Wizytę Agaty Kornhauser-Dudy w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej dopełniły rozmowy z nauczycielami i rodzicami uczniów. Małżonce Prezydenta towarzyszył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Adam Kwiatkowski.

 

Głównym celem Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Londynie jest krzewienie kultury polskiej w duchu katolickim. Placówka przykłada ogromną wagę do wychowania religijnego, a od stycznia 2018 roku funkcjonuje jako niezależna od parafii organizacja charytatywna pod nazwą Our Lady of Czestochowa Polish School. Przy szkole działa również Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP pgK). (KS)

 

 

Poleć znajomemu