Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 27 listopada 2019

Małżonka Prezydenta w Białymstoku

  |   Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach świetlicowych Wizyta Małżonki Prezydenta w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku Wizyta Małżonki Prezydenta w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku

Grupa świetlicowa „Aniołki” z Białegostoku, wybierając osoby, którym można sprawić świąteczną niespodziankę, wytypowała w tym roku Parę Prezydencką. Dzieci razem z nauczycielami napisały list, a na odpowiedź z Warszawy długo nie musiały czekać. Dziś odwiedziła je Pierwsza Dama.

 

W środę Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku. Dołączyła do zajęć świetlicowych, podczas których wspólnie z uczniami dekorowała świece bożonarodzeniowe wykonane wcześniej przez samych uczniów. Pracy towarzyszyły rozmowy o obchodzonym dziś święcie patrona placówki oraz o planowanych przez dzieci andrzejkowych zabawach.

 

 

Placówka, działająca przy Pogotowiu Opiekuńczym, zajmuje się kształceniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność świetlicy skłania uczniów do pozytywnego organizowania sobie wolnego czasu, pomaga im wyrabiać nawyki kulturalnej rozrywki, racjonalnego dzielenia czasu na naukę i zabawę oraz wspiera w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. Jest też okazją do indywidualnej nauki i uzupełniania zaległości edukacyjnych.

 

Podczas spotkania dzieci pytały Pierwszą Damę o jej ulubione kolory, najchętniej wybierane przez Prezydenta potrawy czy zwierzęta Pary Prezydenckiej. Ponieważ niektórzy uczniowie znają podstawy języka niemieckiego, którego nauczycielem jest Agata Kornhauser-Duda, nie zabrakło wymiany spostrzeżeń nt. zapożyczeń w języku polskim i korzyści płynących z poznawania obcych kultur.

 

 

Następnie Agata Kornhauser-Duda spotkała się z rodzicami dzieci, a w trakcie rozmów z przedstawicielami kadry pedagogicznej zapoznała się z misją szkoły. Prócz realizacji programu nauczania, opiekunowie starają się rozbudzać w dzieciach zainteresowanie nauką oraz kształtować w nich pozytywną motywację do rozwoju. Podczas różnorodnych zajęć świetlicowych dzieci uczestniczą w działaniach opiekuńczych i wychowawczo-edukacyjnych, plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych i muzycznych. Wszystkie zadania mają wspierać kształtowanie w dzieciach właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego, by zwiększyć ich potencjał na dorosłe życie i pomóc w pokonywaniu barier powodujących możliwe wykluczenie społeczne. Rodzice zwracali uwagę na widoczne postępy w rozwoju i zachowaniu swoich dzieci oraz na indywidualne podejście pedagogów do każdego z uczniów.

 

 

W trakcie spotkania z nauczycielami rozmawiano o wielopłaszczyznowych przyczynach trudności w nauce oraz o niesprzyjających rozwojowi dzieci wzorcach wynoszonych ze środowisk, z Zobacz także: Jubileusz 10-lecia OREW im. Marii Majewskiej w Kielcach których pochodzą. Małżonka Prezydenta zauważyła, że tym, co szczególnie pomaga uczniom białostockiej placówki jest umożliwianie im rozwoju na miarę własnych możliwości oraz dostosowanie toku nauki do indywidualnej sytuacji każdego dziecka. Kadra prowadzi działania resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne, ale też warsztaty dla rodziców, co znacznie poszerza efekty pracy z dziećmi. Pierwsza Dama podziękowała pedagogom za ich ogromny wkład w polepszanie sytuacji całych rodzin, poświęcenie i zaangażowanie w codziennej pracy. Życzyła im jak najwięcej sukcesów własnych oraz ich podopiecznych.

 

W wizycie uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta, Rafał Rudnicki.

 

_________________________________

 

W roku szkolnym 2019/2020 w 12 szkolnych oddziałach uczy się 86 dzieci. Są to uczniowie z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. (KS)

 

 

 

Poleć znajomemu