Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 10 grudnia 2019

Stypendyści „Solidarnej Szkoły” z wizytą u Małżonki Prezydenta

  |   Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim Laureaci konkursu "Solidarna Szkoła" w Pałacu Prezydenckim

Pierwsza Dama gościła w Pałacu Prezydenckim laureatów konkursu „Solidarna Szkoła”. – To znakomity projekt, a fakt, że są placówki, które włączają się w niego regularnie, jest bardzo budujący – mówiła we wtorek Agata Kornhauser-Duda.

 

Głównym celem programu „Solidarna Szkoła” jest kształtowanie w uczniach solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie dzieci, młodzieży i ich nauczycieli w działania na rzecz społeczności lokalnej. Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim obecni byli przedstawiciele 12 nagrodzonych w tym roku szkół: zarówno stypendyści jak i pedagodzy, którzy wspierają uczniów z ubogich rodzin, angażując się w prowadzenie programu stypendialnego i aktywnie wspierając budowanie kultury solidarności w swoich miejscowościach. Tegoroczna, 7 edycja Gali „Solidarnej Szkoły”, podczas której nagrodzono najbardziej zaangażowane społecznie szkoły z całej Polski, odbyła się pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta.

 

 

Zobacz także: Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny SHOM pod patronatem Pierwszej Damy Małżonka Prezydenta pakuje żywność dla potrzebujących Wizyta w Warszawie  została zorganizowana przez Fundację Świętego Mikołaja, która już od dwudziestu lat pomaga potrzebującym dzieciom. Prócz realizacji wielu ważnych kampanii społecznych organizacja zajmuje się przyznawaniem Stypendiów św. Mikołaja, dzięki którym zdolni, zaangażowani społecznie uczniowie z niezamożnych rodzin otrzymują szansę na rozwój swoich zainteresowań i pasji. Fundacja Świętego Mikołaja we współpracy ze szkołami przyznaje roczne stypendia potrzebującym uczniom. Stypendia mogą być przeznaczone na edukację oraz realizację pasji i talentów młodych ludzi.

 
 
Agata Kornhauser-Duda, rozmawiając z dziećmi i młodzieżą o wolontariacie i programach wsparcia osób potrzebujących zapewniała, że dobro powraca. Podzieliła się ze swoimi młodymi gośćmi własnymi doświadczeniami z działań dobroczynnych, opowiedziała o niedawnym udziale w Kiermaszu Charytatywnym SHOM i innych bożonarodzeniowych inicjatywach pomocowych.
 

Goście Pierwszej Damy ciekawi byli jak mieszka się w Pałacu Prezydenckim oraz jakie przeznaczenie mają jego poszczególne pomieszczenia. Pierwsza Dama opowiedziała o uroczystościach, które odbywają się w najbardziej reprezentatywnej Sali Kolumnowej, która jest świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Współcześnie to w niej Prezydent powołuje i odwołuje rządy, nadaje tytuły naukowe, mianuje sędziów, nadaje stopnie generalskie, najwyższe odznaczenia i ordery państwowe. Z koli podczas wizyt gości zagranicznych zamienia się ona często w salę bankietową. (KS)

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu