Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 13 grudnia 2019

Wizyta Małżonki Prezydenta w Masłomiącej

  |   Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej Spotkanie Małżonki Prezydenta z seniorami z Masłomiącej

Pierwsza Dama złożyła wizytę w województwie małopolskim, gdzie seniorzy z gminy Michałowice mają swoją unikalną przestrzeń. Skupieni wokół Klubu Seniora mieszkańcy wspólnie spędzają czas na aktywnościach umożliwiających im poszerzanie horyzontów, rozrywkę i przekazywanie doświadczeń młodszym pokoleniom.

 

 

W piątek Małżonka Prezydenta dołączyła do warsztatów zdrowotnych, które były doskonałą okazją do rozmów o potrzebach społecznych osób starszych, ich integracji oraz znaczeniu międzypokoleniowej bliskości.

 

– Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło gościć u Państwa – mówiła Małżonka Prezydenta do seniorek, które przywitały ją uśmiechem i śpiewem. Spotkanie miało miejsce w budynku sfinansowanym przez gminę Michałowice, przy udziale dotacji Programu Wieloletniego „Senior+”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Zobacz także: Pierwsza Dama w Lidzbarku Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsza Dama podkreślała radość z zaangażowania władz samorządowych w sprawy mieszkańców oraz podejmowanie wyzwań cywilizacyjnych, m.in. poprzez udostępnianie przestrzeni przyjaznej osobom starszym. – Wszyscy wiemy, że zarówno w Polsce, jak i na świecie przybywa seniorów, w związku z tym należy zagospodarować ogromny potencjał, jaki w seniorach tkwi – dodała Małżonka Prezydenta.

 

 

W warsztatach wzięły udział także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Pierwsza Dama zwróciła uwagę na międzypokoleniową współpracę, podkreślając walory wzajemnej inspiracji poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy. Panie opowiadały o swoich aktywnościach, planach wydawniczych, organizacji pikników rodzinnych oraz radości, jaką przynosi im przebywanie wśród ludzi, wspólna praca i zabawa. Seniorki obiecały nakłaniać do podobnej aktywności również mężczyzn.

 

Z kolei z dziećmi i młodzieżą Agata Kornahsuer-Duda rozmawiała o ich planach na przyszłość, o szkole, lokalnych bożonarodzeniowych zwyczajach i wyczekiwanych przez uczniów feriach zimowych.

 

 

Klub Seniora w Masłomiącej położony jest w sąsiedztwie stawów i służy wszystkim mieszkańcom gminy, szczególnie osobom starszym z klubu „Przestrzeń Seniora”.

Organizacja prowadzi wiele warsztatów i zajęć dla nieaktywnych zawodowo osób po 60. roku życia. Seniorzy uczestniczą w warsztatach rękodzielniczych, uczą się florystyki, decoupage’u i szydełkowania. Poznają współczesne technologie podczas zajęć komputerowych, dbają też o kondycję fizyczną biorąc udział w ćwiczeniach ruchowych i warsztatach ze zdrowego stylu życia.

 

Piątkowe warsztaty poprowadzili członkowie Stowarzyszenia Piękne Anioły z Krakowa. (KS)

 

 

Poleć znajomemu