Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 10 lutego 2020

Małżonka Prezydenta w Wejherowie

  |   Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 należącej do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Występy uczniów Występy uczniów Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Występy uczniów Występy uczniów Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Występy uczniów Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama przy tablicy upamiętniającej dzieci syberyjskie Pierwsza Dama na lekcji języka niemieckiego w szkole branżowej należącej do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego Pierwsza Dama na lekcji języka niemieckiego w szkole branżowej Pierwsza Dama na lekcji języka niemieckiego w szkole branżowej Pierwsza Dama w pracowni nauki obsługi hotelowej Pierwsza Dama w pracowni kucharskiej Pierwsza Dama w pracowni kucharskiej Pierwsza Dama w pracowni kucharskiej Pierwsza Dama w pracowni kucharskiej Pierwsza Dama w pracowni murarsko-tynkarskiej Pierwsza Dama w pracowni murarsko-tynkarskiej Pierwsza Dama w pracowni murarsko-tynkarskiej Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego

W poniedziałek Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Wejherowie (województwo pomorskie). Odwiedziła, należące do Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego, placówki sprawujące opiekę na osobami niepełnosprawnymi.  

 

W Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama zapoznała się z historią ośrodka, na który składają się przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy i szkoła branżowa. – Jestem ogromnie wdzięczna, że zechcieliście Państwo podzielić się ze mną swoją niezwykłą działalnością. Jestem pod wrażeniem przede wszystkim kompleksowości Zobacz także: Agata Kornhauser-Duda i Elizabeta Gjorgievska odwiedziły szpital im. księżnej Anny Mazowieckiej wsparcia, jakiego Państwo udzielają dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami – mówiła Małżonka Prezydenta.

Uczniowie zaprezentowali występ artystyczny nawiązujący do kultury Japonii. W tym kraju w latach 20 ubiegłego wieku znalazło schronienie kilkaset sierot po polskich zesłańcach na Syberię, które następnie przez USA trafiły do Wejherowa i zamieszkały na terenie kompleksu. Tradycja kontaktów polsko-japońskich jest nadal podtrzymywana, za co Pierwsza Dama serdecznie podziękowała. Przy tej okazji podzieliła się swoimi wspomnieniami z niedawnej wizyty w ośrodku Fukudenkai w Tokio, który przygarnął polskie sieroty. 

 

 

Uczniowie wejherowskiej szkoły podstawowej przygotowali też utwór muzyczny oparty na ludowym tańcu kaszubskim oraz opowiadający o katarynce. Agata Kornhauser-Duda, dziękując za wspaniały występ, zwróciła uwagę na przywiązanie placówki do wychowywania podopiecznych w duchu patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych, ale jednocześnie w miłości do małej ojczyzny i jej tradycji.

 

 

Małżonka Prezydenta, która w całej Polsce ma okazję odwiedzać ośrodki wychowawcze, przyznała, że w Wejherowie szczególnie ujęła ją misja ośrodka, jako przyjaznego miejsca oferującego podopiecznym warunki do rozwoju na miarę możliwości każdego z nich, bez stresu i porażek, w którym każdy wychowanek znajdzie przyjaciela. – Gratuluję Państwu. Szkoła jest miejscem, gdzie rzeczywiście nawiązuje się wspaniałe relacje przyjacielskie, koleżeńskie i międzyludzkie – powiedziała Pierwsza Dama. – Zawsze powtarzam, że w tej wyjątkowej pracy profesjonalizm jest ważny, ale szalenie istotne są też wrażliwość, empatia i zrozumienie specyficznych i szczególnych potrzeb Państwa wychowanków – dodała. – Doskonale wiem co to znaczy zawód nauczyciela i zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu, pracy i poświecenia wymaga nauczanie dzieci i młodzieży. Nigdy też praca nie zostaje w murach szkoły, bo problemy i troski podopiecznych są również naszymi troskami – przyznała, dziękując pedagogom za niezwykłą rolę, jaką zdecydowali się pełnić i jej rewelacyjne efekty.

 

 

Następnie, w Branżowej Szkole I stopnia Agata Kornhauser-Duda zwiedziła pracownie specjalistyczne przygotowujące podopiecznych do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Dołączyła też do lekcji języka niemieckiego polegającej na rozpoznawaniu i nazywaniu smaków i zapachów. Podczas rozmów z uczestnikami zajęć branżowych i ich pedagogami Pierwsza Dama poznała zainteresowania uczniów, metody kształcenia teoretycznego i praktycznego na kierunkach murarz-tynkarz, pracownik obsługi hotelowej i kucharz.

 

 

Małżonka Prezydenta spróbowała swoich sił w kuchni i osobiście przekonała się, że wznoszenie muru z cegły jest wymagającym zajęciem. Za pomocą Skype Pierwsza Dama rozmawiała też z grupą uczniów przebywających obecnie na praktykach w Sewilli, którzy opowiedzieli o pracy, zwiedzaniu i flamenco. – Bardzo mnie cieszy, że dzielą się Państwo swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale również za granicą, a przede wszystkim, że młodzież ma okazję zdobywać doświadczenie poza granicami naszego kraju – powiedziała Małżonka Prezydenta podczas późniejszej rozmowy z pedagogami.

 

 

 

Na zakończenie wizyty w Wejherowie Agata Kornhauser-Duda odwiedziła przedszkolaki, którym przeczytała wiersz „Chory Kotek”, zwiedziła sale edukacyjne i rehabilitacyjne, poznając najmłodszych podopiecznych ośrodka. Z ich wychowawcami Pierwsza Dama rozmawiała o diagnostyce małych dzieci i stosowanych w przedszkolu terapiach. Maluchy chętnie pokazywały ulubione zabawki, mówiły o zwierzętach i bajkowych postaciach.

 

 

Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego wynikających z podstawy programowej dzieci realizują również zajęcia rewalidacyjne: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia usprawniania funkcjonalnego, terapię widzenia, hydroterapię. Zajęcia prowadzone są również w sali doznawania świata. Ośrodek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju maluchów od chwili zdiagnozowania niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dzieci nauki w szkole.

 

 

_____________________________________

 

 

Szkoły i placówki należące do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego zajmują się edukacją, rewalidacją, opieką i rehabilitacją około 550 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opieką terapeutyczną obejmowane są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do ukończenia 25 roku życia. PZKS w Wejherowie jest największą placówką tego typu w województwie pomorskim i jedną z największych w kraju. Podopieczni ośrodka udzielają się w różnorodnych kołach zainteresowań, Ognisku Pracy Pozaszkolnej i uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych. (KS)

 

 

Poleć znajomemu