Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 21 lutego 2020

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

  |   Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Mielcu

Podobnie jak w roku ubiegłym Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego Pierwsza Dama spędziła z uczniami na lekturze i rozmowach o roli i miejscu języka polskiego w codziennym życiu. – Podstawowym przesłaniem dzisiejszego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństw posługujących się językami ojczystymi na ich bezcenną wartość – mówiła Agata Kornhauser-Duda w Mielcu.

 

 

Małżonka Prezydenta uczciła Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego >>>

 

W piątek w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu Pierwsza Dama uczestniczyła w podsumowaniu obchodów, jakie miały miejsce w placówce z okazji Dnia Języka Polskiego. – Ustanowiony przez UNESCO Dzień Języka Ojczystego jest przypomnieniem tragicznego wydarzenia, które miało miejsce w Bangladeszu 1952 roku – mówiła Małżonka Prezydenta. Wspomniała, że w demonstracji zginęło wówczas pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali się, by językowi bengalskiemu nadać status urzędowego. – Tragiczne wydarzenie stało się symbolem walki o język ojczysty – stwierdziła Pierwsza Dama. – Głównym zadaniem dnia jest ochrona zróżnicowania językowego jako dziedzictwa kulturowego, jak również zwrócenie uwagi na potrzebę troski o nasz język i jego promocja – uzupełniła. Wyjaśniła dzieciom i młodzieży, że „język jest naszym wspólnym dobrem i bogactwem”.

 

 

Agata Kornhauser-Duda rozmawiała z młodzieżą o zjawisku zanikania użycia niektórych słów lub zmianie ich znaczenia. W odniesieniu do lat zaborów Pierwsza Dama wskazała, że „język jest skarbnicą naszej historii, tradycji, kultury i naszych doświadczeń. Jest spoiwem, które jednoczy naród i pozwala mu trwać mimo różnych kolei losu”. Wyjaśniła również, że poprzez pielęgnowanie języka ojczystego rodacy mieszkający poza granicami Polski podtrzymują tożsamość narodową, związek z krajem i narodem. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego był także dobrą okazją do tego, żeby zastanowić się nad kulturą języka i poprawną polszczyzną. Uczniowie rozmawiali z Pierwszą Damą o kryteriach poprawnej polszczyzny, zwyczajach językowych, normach i najczęściej popełnianych błędach. Agata Kornhauser-Duda zaapelowała do uczniów o dbałość o język, a za greckim bajkopisarzem Ezopem powtórzyła, że „nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy i organem prawdy i rozsądku”.

 

 

Z okazji obchodów Dnia Języka Polskiego i Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego placówka w Mielcu zorganizowała dla swoich podopiecznych konkursy: recytatorski, fotograficzny, na plakat promujący Dzień Języka Ojczystego i na najciekawsze przebranie za postać literacką. Laureaci zmagań zaprezentowali dziś swoje umiejętności i efekty pracy, zdolności teneczne, a uczniowie klasy siódmej wystąpili w spektaklu „Mały Książę”. Małżonka Prezydenta pochwaliła wykonawców za wspaniałe występy, umiejętności teatralne, recytatorskie i niezbędną na scenie dykcję.

 

 

 

W mieleckiej szkole od lat odbywa się wspólne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Spośród wielu lektur uczniowie upodobali sobie serię książek Andrzeja Maleszki pt. „Magiczne Drzewo”, której fragment odczytała dziś Pierwsza Dama. Następnie rozmawiała z dziećmi o ulubionych lekturach i bohaterach, ekranizacjach książek, a także odpowiadała na pytania na temat pracy Prezydenta RP i Małżonki.

 

 

Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w szkole w Mielcu zakończyła się spotkaniem z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły. Pierwsza Dama podziękowała za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w szkolnej uroczystości. Zauwazyła, że dzieci i młodzież angażują się w inicjatywy pedagogów z widoczną chęcią i zainteresowaniem, co świadczy o doskonałych umiejętnościach pedagogicznych nauczycieli i dobrych relacjach z podopiecznymi. Jako wieloletni nauczyciel podziękowała za cały trud wkładany w pracę, nauczanie dzieci, ale także za wychowywanie uczniów i troskę o ich rozwój. (KS)

 

 

 

Poleć znajomemu