Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 2 maja 2020

O edukacji polonijnej w Dniu Polonii i Polaków za Granicą

Pierwsza Dama w swoim gabinecie podczas wideokonferencji z przedstawicielami Kongresu Oświaty Polonijnej   |   Wideokonferencja Pierwszej Damy z przedstawicielami Kongresu Oświaty Polonijnej (KOP) W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski Pedagodzy przedstawili sytuację oświaty polonijnej w ich krajach zamieszkania Pedagodzy przedstawili sytuację oświaty polonijnej w ich krajach zamieszkania Podczas konferencji mówiono m.in. o wdrażanych rozwiązaniach dotyczących nauczania on-line Podczas konferencji mówiono m.in. o wdrażanych rozwiązaniach dotyczących nauczania on-line Wideokonferencja Pierwszej Damy z przedstawicielami Kongresu Oświaty Polonijnej (KOP) Wideokonferencja Pierwszej Damy z przedstawicielami Kongresu Oświaty Polonijnej (KOP)

Z okazji obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą Małżonka Prezydenta rozmawiała z członkami Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej oraz przedstawicielami polonijnych środowisk oświatowych z Ameryki Południowej, Australii i Europy Wschodniej. – W ciągu pięciu lat prezydentury męża bardzo dobrze zapoznałam się z Państwa działalnością, miałam okazję współpracować z wieloma polonijnymi ośrodkami i oglądać efekty ich pracy. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że praca nauczyciela polonijnego jest zajęciem niezwykłym – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

 

W sobotę Małżonka Prezydenta odbyła wideokonferencję z przedstawicielami nauczycieli polonijnych i instytucji zrzeszającej środowiska polonijne i polskie poza granicami kraju. Kongres Oświaty Polonijnej (KOP) dba o integrację polonijnej edukacji, o zachowanie dziedzictwa narodowego i kultury polskiej wśród młodego pokolenia, o promocję naszego kraju na świecie, a także o jednoczenie przedstawicieli Polonii.

 

 

Pedagodzy pracujący w USA, Australii, Brazylii, Kanadzie, Norwegii, Niemczech, Białorusi, Anglii i Irlandii Północnej przedstawili sytuację oświaty polonijnej w ich miejscach zamieszkania, mówili o podejmowanych działaniach i programach edukacyjnych. Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że praca nastawiona przede wszystkim na wychowywanie i Zobacz także: Polonijni uczniowie z USA u Agaty Kornhauser-Dudy edukowanie młodego pokolenia, najczęściej urodzonego już poza granicami Polski, jest niezbędna dla podtrzymania polskości i tożsamości narodowej wśród Polonii na całym świecie. – Koncentrują się Państwo nie tylko na tym, by wychowywać młode pokolenie w poszanowaniu tradycji i symboli narodowych, ale także by stworzyć młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju – wyjaśniła Pierwsza Dama.

 

Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę, że zachęcenie uczniów do poświęcania czasu wolnego na naukę języka polskiego i przedmiotów w języku ojczystym wymaga ogromnego nakładu pracy pedagogów. – Wiem, że Państwa działalność jest bardzo bogata. Organizują Państwo szereg zajęć pozalekcyjnych: warsztatów, konkursów, dyktand, olimpiad, niektóre instytucje wydają też podręczniki, będące podstawą do prowadzenia edukacji polonijnej – mówiła Pierwsza Dama. – Wielkie znaczenie mają również działania na rzecz integrowania środowisk polonijnych i przedstawianie polskich tradycji społeczeństwom, w których Państwo mieszkają. Dzięki temu rozsławiają  Państwo nasz kraj na świecie, za co bardzo serdecznie dziękuję – dodała.

 

 

Jak twierdzili przedstawiciele KOP jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi staje kongres w obliczu pandemii jest koordynacja przedsięwzięć na rzecz promocji języka i kultury polskiej na świecie. Organizacja jednoczy istniejące oświatowe instytucje polonijne, rekomenduje działania mające zapewnić polskiej młodzieży dostęp do atrakcyjnych programów edukacyjnych utrwalających kontakt z językiem i kulturą ojczystą, będących istotnym komponentem budowy polskiego kapitału intelektualnego i społecznego. Ze względu na przeciwdziałanie Covid19 większość szkół polonijnych prowadzi obecnie zajęcia on-line.

 

– Wszędzie na świecie stanęliśmy przed dużym wyzwaniem. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie i wymiana doświadczeń przyczyni się do powstania nowych inicjatyw i pomysłów – Zobacz także: Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech powiedziała Małżonka Prezydenta. Na zakończenie spotkania życzyła swoim rozmówcom „wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym oraz niesłabnącego entuzjazmu”. – Obserwując z jak wielkim zaangażowaniem prowadzą Państwo swoją działalność nie mam wątpliwości, że jest to Państwa powołanie. Ogromnie mnie to cieszy i dziękuję raz jeszcze za wsparcie, jakiego udzielają Państwo młodym ludziom i sobie wzajemnie – dodała Pierwsza Dama. (KS)

 

 

Poleć znajomemu