Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 29 maja 2020

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Małżonka Prezydenta rozmawia z z kobietami, które uczestniczyły w zagranicznych misjach wojskowych   |   Spotkanie Małżonki Prezydenta z kobietami, które uczestniczyły w zagranicznych misjach wojskowych Spotkanie Małżonki Prezydenta z kobietami, które uczestniczyły w zagranicznych misjach wojskowych

W Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z kobietami, które uczestniczyły w zagranicznych misjach wojskowych. Rozmowy dotyczyły głównie doświadczeń zdobytych podczas służby i pracy w Polskich Kontyngentach Wojskowych, trudnych momentów podczas pełnienia misji, a także prowadzonych w ostatnim czasie działań związanych z pandemią koronawirusa. 

 

29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa poświęcony żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, którzy brali udział w działaniach poza granicami Polski. Uczestniczki piątkowego spotkania z Małżonką Prezydenta służyły i pracowały w Afganistanie, Iraku, Katarze, Libanie i Kosowie. Zajmowały Zobacz także: Wizyta Małżonki Prezydenta w Jednostce Wojskowej AGAT się m.in. analizowaniem potencjalnych zagrożeń i ich wpływem na realizację misji, czy pozyskiwaniem i interpretowaniem informacji rozpoznawczych z rejonu działań. Podczas służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych panie były odpowiedzialne również za działania pomocowe i humanitarne, w tym m.in. organizację leczenia irackich i afgańskich dzieci, zapewnianie pomocy szkołom, domom dziecka, szpitalom oraz ludności cywilnej.

 

 

W piątek weteranki mówiły o służbie w kraju i zagranicą – o szkoleniu, odbytych misjach, zdobytym doświadczeniu i współdziałaniu z koalicjantami oraz ludnością z miejsc objętych konfliktem. Opowiedziały też o trudach działań w rejonach największego ryzyka i oddaniu Ojczyźnie, jak również o życiu osobistym: rozłące z rodzinami i wychowaniu dzieci. Pierwsza Dama zwróciła uwagę na niezwykłą odwagę i wyszkolenie pań, podkreślając, że przygotowanie kobiet służących w wojsku nie odbiega w żadnym stopniu od doświadczenia ich kolegów, a sumiennością i determinacją panie często wyprzedzają mężczyzn. Małżonka Prezydenta pogratulowała paniom sukcesów, podkreślając, że zdaje sobie sprawę z tego, że społecznie wciąż od kobiet wymaga się więcej – szczególnie w środowiskach zdominowanych przez mężczyzn. Podziękowała weterankom za poświęcenie i służbę na rzecz Polski oraz życzyła wszelkich sukcesów zawodowych i spełnienia  marzeń.

 

_________________________________________

 

 

Obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa połączone są z obchodami odbywającego się w tym samym dniu Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Święto poświęcone weteranom służy uczczeniu pracy żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i pracowników cywilnych, którzy brali udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski - w miejscach konfliktów i wojen. Mowa tutaj o działaniach militarnych, prowadzonych na podstawie skierowania w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską. (KS)

 

 

 

Poleć znajomemu