Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 19 czerwca 2020

Wizyta w ośrodku wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

  |   Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Wsparcia przy parafii św. Marii Magdaleny Podopieczni placówki przygotowali występ artystyczny, który zaprezentowali Pierwszej Damie i kolegom z ośrodka Podopieczni placówki przygotowali występ artystyczny, który zaprezentowali Pierwszej Damie i kolegom z ośrodka Podopieczni placówki przygotowali występ artystyczny, który zaprezentowali Pierwszej Damie i kolegom z ośrodka Podopieczni placówki przygotowali występ artystyczny, który zaprezentowali Pierwszej Damie i kolegom z ośrodka Rozmowy Pierwszej Damy z podopiecznymi ośrodka Rozmowy Pierwszej Damy z podopiecznymi ośrodka Rozmowy Pierwszej Damy z podopiecznymi ośrodka Rozmowy Pierwszej Damy z podopiecznymi ośrodka Warsztaty pamięciowe z użyciem tabletów Warsztaty pamięciowe z użyciem tabletów Warsztaty pamięciowe z użyciem tabletów Warsztaty pamięciowe z użyciem tabletów Rozmowy Pierwszej Damy z podopiecznymi ośrodka Warsztaty ceramiczne z udziałem Pierwszej Damy Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z komunikacji alternatywnej Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną uczące posługiwania się pieniędzmi Rehabilitacja ruchowa Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Wsparcia przy parafii św. Marii Magdaleny Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Wsparcia przy parafii św. Marii Magdaleny Wizyta Pierwszej Damy w Ośrodku Wsparcia przy parafii św. Marii Magdaleny

Środowisko rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie z warszawskiego Targówka, chcąc zapewnić swoim dzieciom właściwy rozwój oraz odpowiednią opiekę w przyszłości, stworzyło placówkę dla dorosłych osób niepełnosprawnych. W piątek Małżonka Prezydenta odwiedziła Ośrodek Wsparcia przy parafii św. Marii Magdaleny „U Pana Boga za Piecem”, który od 1998 roku przygotowuje swoich podopiecznych do możliwie samodzielnego życia.

 

 

– Bardzo się cieszę, że udało się stworzyć ośrodek wsparcia w czasach, gdy opieka nad osobami niepełnosprawnymi nie była jeszcze tak zinstytucjonalizowana i powszechna oraz że przez cały czas jego funkcjonowania wspaniale się rozwija – mówiła Małżonka Prezydenta. W placówce dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną korzystają z indywidualnych i grupowych terapii podtrzymujących sprawność ruchową i intelektualną, uczestniczą w zajęciach interpersonalnych oraz w treningach uczących samodzielności i przygotowujących do współżycia społecznego.

 

 

Pierwsza Dama miała okazję przyjrzeć się prowadzonym przez psychologa ćwiczeniom z posługiwania się pieniędzmi i planowania zakupów. Dołączyła także do zajęć z alternatywnej Zobacz także: Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Piekoszowie komunikacji dla osób z zaburzeniami mowy oraz obejrzała występ artystyczny przygotowany przez podopiecznych placówki. – Bardzo się też cieszę, że mogłam Was odwiedzić, dziękuję za wspaniale przygotowaną choreografię oraz zaproszenie na warsztaty, dzięki którym poznałam przynajmniej część Waszej codzienności – kontynuowała Pierwsza Dama, zwracając się do podopiecznych ośrodka.

 

 

Osoby korzystające z opieki placówki są niesamodzielnymi chorymi w wieku 24-57 lat. Ich rodzice z wiekiem sami wymagają wsparcia i nie są w stanie opiekować się dorosłymi dziećmi. Dlatego podopieczni warszawskiej instytucji, ucząc się samodzielności, dowiadują się o zasadach współżycia społecznego, przyswajają podstawowe umiejętności i kompetencje interpersonalne. W piątek opowiedzieli Małżonce Prezydenta o ulubionych aktywnościach organizowanych przez ośrodek, o wspólnym robieniu zakupów i nauce przygotowywania Zobacz także: Wręczenie nagród laureatom XXX edycji Konkursu „Teraz Polska” posiłków. Pokazali, jak przebiegają zajęcia pamięciowe z użyciem tabletów oraz wspólnie z Pierwszą Damą wzięli udział w warsztatach ceramicznych. – Znaleźliście tu wspaniałą możliwość rozwijania talentów. Uważam, że każdy człowiek ma jakiś dar, natomiast bardzo ważne jest, żeby osoby, które się Wami zajmują - nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy - umiały wyłuskać i poszerzać te predyspozycje – stwierdziła Agata Kornhauser-Duda.

 

 

Od powstania placówki z jej wsparcia skorzystało ponad stu chorych. Przedstawiciele fundacji i rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną czekają jednak na powołanie Domu Pomocy Społecznej na warszawskim Targówku, który zapewniłby chorym całodobowy nadzór w przypadku śmierci dotychczasowych opiekunów lub ich niezdolności do kontynuowania opieki nad niepełnosprawnymi krewnymi. (KS)

 

Poleć znajomemu