Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 26 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim

  |   Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim z udziałem Pierwszej Damy Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim z udziałem Pierwszej Damy Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim z udziałem Pierwszej Damy Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim z udziałem Pierwszej Damy Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim z udziałem Pierwszej Damy Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim z udziałem Pierwszej Damy Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim z udziałem Pierwszej Damy Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim z udziałem Pierwszej Damy Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim z udziałem Pierwszej Damy Podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych zaprosili Pierwszą Damę do obejrzenia ogrodu multisensorycznego oraz własnoręcznie uprawianych przez uczniów rabat Podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych zaprosili Pierwszą Damę do obejrzenia ogrodu multisensorycznego oraz własnoręcznie uprawianych przez uczniów rabat Podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych zaprosili Pierwszą Damę do obejrzenia ogrodu multisensorycznego oraz własnoręcznie uprawianych przez uczniów rabat

Dzisiaj zakończył się rok szkolny w polskich szkołach. Świadectwa i dyplomy otrzymali także uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. – Opuszczacie mury szkoły, w której spędziliście często wiele lat, w której uczyliście się i zdobywaliście umiejętności, ale mogliście też rozwijać swoje talenty i zainteresowania – mówiła Małżonka Prezydenta, zwracając się do absolwentów. – Życzę Wam, żeby zdobyta wiedza i nawiązane w szkole przyjaźnie zostały z Wami na całe życie – dodała.

 

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek Sokołów Podlaski, gdzie gościła w świetlicy środowiskowej i w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas. Spotkała się też z wolontariuszami, z którymi rozmawiała o potrzebach lokalnej społeczności i działalności charytatywnej.

 

 

Następnie Małżonka Prezydenta wzięła udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, który jest placówką kształcącą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W szkole podstawowej, przysposabiającej do pracy oraz w branżowej szkole I stopnia uczniowie z Powiatu Sokołowskiego otrzymują wykształcenie, wychowanie i opiekę, jak również korzystają z atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Obecnie do wszystkich placówek Zobacz także: Wizyta Małżonki Prezydenta w ośrodkach Caritas w Sokołowie Podlaskim uczęszcza 89 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz 14 wychowanków z niepełnosprawnością głęboką. Na terenie Zespołu prowadzone są również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, którymi objętych jest 36 dzieci. – Drodzy uczniowie, życzę Wam, żeby zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły Wam na możliwie samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym – mówiła w piątek Pierwsza Dama. – Niech szkoła pod patronatem Jana Pawła II pozostanie prawdziwym domem dla wstępujących w jej progi – stwierdziła.

 

 

Zespół Szkół Specjalnych jest jedyną placówką specjalną na terenie powiatu, której zadaniem jest realizacja podstawy programowej, dbanie o harmonijny rozwój intelektualny podopiecznych oraz kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowanie ich do życia społecznego i usamodzielniania na miarę możliwości. Obecnie w szkołach zatrudnionych jest 57 nauczycieli-terapeutów. – Jako wieloletni nauczyciel zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu, pracy i poświecenia wymaga nauczanie dzieci i młodzieży – przyznała Pierwsza Dama, dziękując pedagogom za niezwykłą rolę, jaką zdecydowali się pełnić i jej doskonałe efekty. – Zobacz także: Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Piekoszowie Chciałam podziękować całemu gronu pedagogicznemu za pełną zaangażowania pracę dla dobra podopiecznych i ich rodzin. Dziękuję za Państwa ogromne serce, empatię i wysiłek włożone w nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Dzięki nim uczniowie otrzymują szansę na lepsze i łatwiejsze życie – dodała Małżonka Prezydenta. Pogratulowała jednocześnie pedagogom doskonałej współpracy z rodzicami, tłumacząc, że powodzenie edukacji w dużym stopniu zależy od współdziałania całej społeczności szkolnej, na którą składają się nauczyciele, uczniowie i rodzice.

 

 

–  Mijający rok szkolny przyniósł, zresztą nie tylko szkołom, wiele problemów i trosk związanych z wybuchem pandemii koronawirusa. Państwa placówka także musiała zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami – stwierdziła Pierwsza Dama. – Cieszę się, że w tym trudnym czasie pomagaliśmy sobie wzajemnie w całej Polsce, by wszyscy ci, którzy są słabsi i sami nie potrafią zapewnić sobie bezpieczeństwa, mogli otrzymać niezbędną pomoc – dodała Agata Kornhauser-Duda w odpowiedzi na podziękowania dyrektor szkoły za przekazane placówce przez Kancelarię Prezydenta przyłbice medyczne.

 

Podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych zaprosili Pierwszą Damę do obejrzenia ogrodu multisensorycznego oraz własnoręcznie uprawianych przez uczniów rabat z miętą, lawendą, melisą, pomidorami i truskawkami.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego umilił występ uczennic. W piątkowym wydarzeniu uczestniczyli także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Waldemar Kraska, Starosta Powiatu Sokołowskiego, Elżbieta Sadowska i I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Dorota Skrzypek. (KS)

 

 

Poleć znajomemu