Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 6 listopada 2020

Rozmowa Małżonki Prezydenta

  |   Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy i Magdaleny Wolnik ze Wspólnoty Sant’Egidio Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy i Magdaleny Wolnik ze Wspólnoty Sant’Egidio

Przeciwdziałanie skutkom pandemii wśród osób w kryzysie bezdomności, ubogich i starszych było przedmiotem dzisiejszej rozmowy Małżonki Prezydenta z Magdaleną Wolnik ze Wspólnoty Sant’Egidio.

 

Piątkowe wideospotkanie zostało poświęcone działalności Wspólnoty Sant’Egidio, której członkowie od 2008 roku angażują się w towarzyszenie i pomoc osobom w kryzysie bezdomności oraz starszym i uboższym mieszkańcom Warszawy.

Polska sekcja organizacji działa również w Poznaniu i Chojnie, koncentrując się także na pomocy seniorom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej, romskim rodzinom i dzieciom oraz imigrantom z Ukrainy i uchodźcom.

 

Panie rozmawiały o przeciwdziałaniu skutkom pandemii wśród osób w kryzysie bezdomności, ubogich i starszych, o coraz częściej doświadczanej przez nich samotności, a także o budowaniu zaufania i trwałych więzi z osobami potrzebującymi. Czas jesieni i zimy jest szczególnie dotkliwie odczuwany wśród osób dotkniętych kryzysem bezdomności lub skrajnym Zobacz także: #ObiadyDlaBohaterów ubóstwem w trakcie trwającej pandemii. Dlatego wolontariusze intensyfikują swoje działania, spotykając się z potrzebującymi i ofiarowując posiłki. W czasie pandemii w Warszawie tygodniowo przygotowywanych jest ok. 700 paczek z trwałą żywnością. Rozdawane są także maseczki, płyny dezynfekcyjne i informacje o tym, jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem. Wiosną uruchomiono także „solidarny telefon”, pod który mogły dzwonić osoby bezdomne, by uzyskać informację i zgłosić potrzebę pomocy.

 

Cały czas prowadzone jest też wsparcie w mieszkaniach dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności. Wspólnota objęła opieką m.in. dwóch mężczyzn zamieszkujących obecnie „Dom Braci”, a będących w kryzysie bezdomności od 10 do 30 lat. Dzięki codziennej obecności i pomocy wolontariuszy panowie otrzymali skuteczną pomocą w pokonaniu i rozwiązaniu wszystkich problemów związanych z długookresową bezdomnością. Agata Kornhauser-Duda i Magdalena Wolnik mówiły też o rodzinie syryjskich uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce oraz o potrzebujących z innych zakątków świata.

 

 

Od 2009 roku organizacja zapraszała potrzebujących na bożonarodzeniowy obiad. W ubiegłym roku w Warszawie do świątecznego stołu zasiadło 550 osób, głównie bezdomnych, starszych i samotnych. W przygotowanie obiadu angażuje się co roku około 600 wolontariuszy, w dużej części ludzi młodych, co pomaga nie tylko promować ideę bezinteresownego zaangażowania na rzecz osób potrzebujących, ale także zmniejszać stereotypy i przepaści społeczne pomiędzy osobami o wyższym i niższym statusie materialnym, osobami starszymi i młodszymi oraz tworzyć społeczeństwo bardziej przyjazne i otwarte. Panie rozmawiały o tegorocznej edycji, której forma zostanie dostosowana do sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Dzisiejsze spotkanie było kontynuacją rozmów podjętych przez Parę Prezydencką w Rzymie we wrześniu br. z założycielem wspólnoty Sant’Egidio prof. Andrea Riccardim oraz jej prezydentem prof. Marco Impagliazzo. >>> Para Prezydencka w Watykanie. Audiencja u Papieża Franciszka

 

 

 

 

Poleć znajomemu