Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 września 2015

Agata Kornhauser-Duda wręczyła statuetkę Super Lodołamacza Związkowi Harcerstwa Polskiego

  |   Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim Pierwsza Dama na Gali Konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim

Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w Gali Konkursu Lodołamacze na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas uroczystości wręczyła przedstawicielom Związku Harcerstwa Polskiego statuetkę Super Lodołamacza za działalność gromad zuchowych i drużyn harcerskich Nieprzetarty Szlak skupiających dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Małżonka Prezydenta RP, gratulując Laureatowi powiedziała – „Bardzo się cieszę, że wraz z niepełnosprawnymi kolegami, koleżankami tworzycie przestrzeń dla aktywności harcerskiej poprzez działalność drużyn i gromad Nieprzetartego Szlaku. Wasza bezinteresowność i to, że skupiacie uwagę na rzeczywistych potrzebach osób niepełnosprawnych, zasługują na najwyższe uznanie”.

 

W drodze Konkursu, który odbył się pod patronatem Pierwszej Damy, wyłoniono pracodawców wrażliwych społecznie, którzy tworzą w sposób godny do naśladowania miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością i przełamują uprzedzenia związane z ich zatrudnianiem.

 

Pierwsza Dama, gratulując Laureatom X edycji Konkursu, powiedziała, że nagrody przyznano nie tylko za konkretne rozwiązania, ale też za poszerzanie wiedzy o tym, iż osoby z niepełnosprawnością mają swoje prawa oraz marzenia i powinny móc je realizować. - To Państwa wrażliwa postawa i to, że stwarzacie dobry klimat dla pracy osób niepełnosprawnych sprawia, że przełamywane są bariery i dzięki temu wspólnie z osobami niepełnosprawnymi integrujemy się – powiedziała Agata Kornhauser-Duda, kierując swe słowa do wszystkich uczestników konkursu.

   

Podczas uroczystości nagrodzono pracodawców w trzech kategoriach:

   

W kategorii Zakład Pracy Chronionej Lodołamacza 2015 otrzymała Chojnicka Spółdzielnia Socjalna, którą wyróżnia wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze schorzeniami specjalnymi. Spółdzielnia przystosowuje stanowiska pracy i infrastrukturę do potrzeb swoich niepełnosprawnych pracowników, integruje ich społecznie i zawodowo.

   

Lodołamacz 2015 w kategorii Otwarty Rynek trafił do firmy Spinko z Leszna. Kapituła konkursu doceniła ogromny wysiłek, jaki firma wkłada w zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pomimo utraty przez nią statusu zakładu pracy chronionej. Spinko jest miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie.

   

W kategorii Instytucja Lodołamacza 2015 otrzymał Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który od 2002 r. zatrudnia osoby z niepełnosprawnością i dba o wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

 

Za wspieranie utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych nagrodzono Irenę Santor, która otrzymała  Lodołamacza Specjalnego.

       

Organizatorem Konkursu  Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych założona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Poleć znajomemu