Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 17 listopada 2020

Wilno: Spotkanie Pierwszej Damy i siostry Michaeli Rak

  |   Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy i siostry Michaeli Rak Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy i siostry Michaeli Rak Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy i siostry Michaeli Rak Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy i siostry Michaeli Rak Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy i siostry Michaeli Rak

Trwa wizyta Pary Prezydenckiej na Litwie. W jej pierwszym dniu Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Małżonką Prezydenta Litwy, a następnie odbyła rozmowę z siostrą Michaelą Rak, polską zakonnicą prowadzącą jedyne na Litwie hospicjum dla dorosłych i dzieci.

 

Niezwykłą rodaczkę Pierwsza Dama poznała podczas wizyty w Wilnie zimą 2018 roku. Niespełna rok później miała okazję osobiście pogratulować jej tworzenia kolejnego, bardzo Zobacz także: Pierwsze Damy Polski i Litwy odwiedziły wileńskie hospicjum wyczekiwanego ośrodka hospicyjnego: dla dzieci. Dzisiaj Pierwsza Dama rozmawiała z s. Michaelą o działalności otwartego tuż przed wybuchem pandemii ośrodka dla najmłodszych.

 

Początkowo Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego zajmowało się opieką nad pacjentami paliatywnymi w ich domach, starając się jednocześnie o utworzenie hospicjum zapewniającego chorym całodobową opiekę. Obecnie prowadzi Oddział Stacjonarny i Hospicjum Domowe, z którego korzysta łącznie 36 osób, a od lutego tego roku także Hospicjum dla Dzieci. Pod jego opieką przebywa sześcioro pacjentów w wieku od 3 do 14 lat. Ośrodki cały czas przyjmują nowych podopiecznych.

 

 

Małżonka Prezydenta jeszcze raz podziękowała s. Michaeli Rak za wspaniałe dzieło, tym trudniejsze w czasie trwającej pandemii. Podkreśliła, że cieszący się wielkim zaufaniem chorych i ich rodzin wileński ośrodek funkcjonuje i rozwija się dzięki niezwykłemu zaangażowaniu jego założycielki, a także personelu, wolontariuszy i darczyńców. Nowopowstała placówka dla dzieci była niezwykle potrzebna i oczekiwana; ze wszystkich ośrodków mogą korzystać chorzy z całej Litwy. Rok temu Agata Kornhauser-Duda i Diana Nausėdienė odwiedziły wieleńskie Hospicjum dla Dorosłych oraz obejrzały nową inwestycję. Więcej tutaj >>>

 

Do czasu wybuchu pandemii hospicjum współpracowało z młodzieżą szkolną, a odbywający karę więźniowie pobliskiego zakładu karnego także włączali się w pomoc osobom terminalnie chorym. Z hospicjum współpracuje ponad setka wolontariuszy, którzy angażują się na różnych płaszczyznach, wspierając pracę lekarzy, pielęgniarek, pomocy pielęgniarskiej, pracownika socjalnego, psychologa, pracowników biurowych i wielu innych. Trwający od wiosny czas izolacji i konieczności zachowania dystansu społecznego negatywnie wpływa na pacjentów ośrodka i ich rodziny, dlatego pracownicy hospicjum jeszcze intensywniej starają się zapewnić swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i domowego ciepła, dostosowując jednocześnie działalność do obowiązujących obostrzeń. Codziennie odbywają się też nabożeństwa prowadzone przez kapelanów katolickiego i prawosławnego.

Poleć znajomemu