Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 5 stycznia 2021

Zdalne spotkanie z pracownikami Domu św. Marcina de Porres w Fastowie

  |   Rozmowa Małżonki Prezydenta z pracownikami Domu św. Marcina de Porres w Fastowie Rozmowa Małżonki Prezydenta z pracownikami Domu św. Marcina de Porres w Fastowie Rozmowa Małżonki Prezydenta z pracownikami Domu św. Marcina de Porres w Fastowie

Podczas ubiegłorocznej wizyty Pary Prezydenckiej na Ukrainie, Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Dom św. Marcina de Porres w Fastowie. Dzisiaj spotkała się zdalnie z Ojcem Michałem Romanivym, kierownikiem ośrodka oraz z dwiema pracowniczkami domu. Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

 

Dom Św. Marcina de Porres jest ośrodkiem dla dzieci ulicy, zaniedbanych środowiskowo i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Placówka zapewnia podopiecznym schronienie, jedzenie, ubranie, namiastkę ciepła rodzinnego, a także umożliwia rozwój w zdrowym i bezpiecznym otoczeniu. 

 

Rozmowa toczyła się wokół wsparcia dzieci i młodzieży, ich szans na samodzielne wejście w dorosłość i na odpowiedzialny udział w życiu społecznym. Dom prowadzi cały wachlarz zajęć ogólnorozwojowych i edukacyjnych, pomaga dzieciom w nauce szkolnej oraz dba o to, by spędzały czas aktywnie i kreatywnie. Młodych dorosłych wspiera w uzyskaniu stabilności mieszkaniowej i zawodowej, prowadzi również opiekę i rehabilitację dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi, psychicznymi lub chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami planowane jest stworzenie przestrzeni, w której będą one mogły mieszkać odrębnie, korzystając jednocześnie z niezbędnego wsparcia opiekunów. Podczas dyskusji Małżonka Prezydenta podkreśliła rosnącą rolę tego typu placówek na całym świecie. Przypomniała, że w Polsce dopiero od niedawna zaczynają powstawać domy dla dorosłych osób niepełnoprawnych, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania po śmierci rodziców czy opiekunów. W starzejących się społeczeństwach troska o takie osoby staje się coraz pilniejszą potrzebą.

 

 

Z pomocy ośrodka w Chwastowie korzystają także samotne matki, osoby bezdomne, prowadzone jest tam centrum pomocy społecznej, kuchnia, bank odzieży, a w planach jest utworzenie także domu dla seniorów. Dobroczynne inicjatywy wspierają pracownicy i wolontariusze, z których pomocą organizowane są wydarzenia kulturalne i społeczne. Podopieczni ośrodka prowadzą także kawiarnię, z której cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową ośrodka.

 

Dom św. Marcina de Porres otrzymał wsparcie w kilku edycjach inicjatywy odbywającej się pod patronatem Pary Prezydenckiej: akcji Pomocy Polakom na Wschodzie.  Dziękujemy, to dla nas bardzo ważne, że nie jesteśmy sami, że ktoś chce pomóc. To ogromny dar miłości – mówił Ojciec Michał Romaniv.

 

 

Poleć znajomemu