Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 13 stycznia 2021

O zdalnym nauczaniu z perspektywy nauczyciela

  |   Rozmowa Małżonki Prezydenta z dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach Rozmowa Małżonki Prezydenta z dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach Rozmowa Małżonki Prezydenta z dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach

O zdalnym nauczaniu z perspektywy nauczyciela, wyzwaniach, przed jakimi staną wkrótce uczniowie najstarszych klas i szkole w małej miejscowości jako przyjaznym miejscu do pracy i nauki rozmawiała Małżonka Prezydenta z dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach.

 

W 2018 roku Pierwsza Dama uczestniczyła w obchodach jubileuszu 95-lecia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu w woj. podlaskim. Tam poznała Annę Wądołowską, ówczesną dyrektor placówki, która obecnie kieruje szkołą w Rutkach Kossakach. Podczas dzisiejszego wideospotkania Agata Kornhauser-Duda, która przed objęciem urzędu przez męża przez kilkanaście lat zajmowała się nauczaniem, pytała o doświadczenia i obserwacje pedagogów związane z nauczaniem w trakcie pandemii - w czasie wielkiego wyzwania dla całego środowiska edukacyjnego.

 

Panie mówiły o zdalnym nauczaniu z wykorzystaniem nowych technologii oraz konieczności dostosowania się nauczycieli i uczniów do nowej formy pracy. Wielkim wyzwaniem okazała się nie tylko potrzeba podniesienia kompetencji cyfrowych wielu pedagogów, ale również radykalna zmiana metodyki nauczania. Tematem rozmowy były możliwe konsekwencje Zobacz także: Agata Kornhauser-Duda w Podgórzu: Historię każdego miejsca i jego prawdziwą wartość tworzą ludzie Uczniowie z Podgórza u Pierwszej Damy oderwania dzieci od grup rówieśniczych, szczególnie uczniów najmłodszych klas. Podjęto też temat sytuacji dzieci wymagających szczególnego wsparcia: nauczania specjalnego czy pomocy psychologa, ale również tegorocznych ósmoklasistów, którzy do pierwszego ważnego egzaminu w swoim życiu przygotowują się niemal wyłącznie w domach. Dyskusja toczyła się wokół przygotowań do przyjęcia uczniów klas 1-3, testowania nauczycieli na obecność Covid-19 i przyszłych szczepień.

 

Pani dyrektor mówiła o zadaniach na przyszłość placówki, którą kieruje, współpracy z samorządem, prowadzonych programach unijnych i doskonaleniu kompetencji nauczycieli.

 

 

Poleć znajomemu