Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 4 marca 2021

Rozmowa Pierwszej Damy o edukacji w czasie pandemii

  |   Rozmowa Pierwszej Damy z dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym Rozmowa Pierwszej Damy z dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym

Po wizycie Pierwszej Damy w Zespole Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym w woj. świętokrzyskim dwa lata temu oraz późniejszym spotkaniu z uczniami w siedzibie głowy państwa, dzisiaj odbyła się wideokonferencja Małżonki Prezydenta, tym razem z dyrektor ośrodka. Głównymi tematami rozmowy pań były nauka zdalna i konsekwencje izolacji spowodowanej pandemią wśród dzieci i młodzieży.

 

Zdalna nauka, z nielicznymi czasowymi wyjątkami, prowadzona jest w Polsce już od roku. Początkowe niedobory sprzętowe wśród uczniów i nauczycieli, brak znajomości nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych czy konieczność zmiany metodyki pracy udało się rozwiązać w dość krótkim czasie. Niepokój w związku z nową rzeczywistością edukacyjną budzą możliwe Zobacz także: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP konsekwencje, z jakimi młodzi ludzie będą musieli zmierzyć się w wyniku długotrwałego pozostawania w domach. Podczas czwartkowego spotkania mówiono o reakcjach dzieci i młodzieży na konieczność uczestniczenia w nauczaniu zdalnym, czasie spędzanym przed komputerem również po zakończeniu zajęć, ograniczonych do minimum kontaktach międzyludzkich, a co za tym idzie - zachwianiu relacji społecznych i rówieśniczych wśród uczniów. Panie dyskutowały o sposobach przeciwdziałania poczuciu osamotnienia dotykającym młodych ludzi, ciekawych projektach edukacyjnych, motywowaniu dzieci i młodzieży do odkrywania i pielęgnowania pasji czy wartości angażowania podopiecznych w akcje charytatywne. W trakcie zdalnego spotkania poruszono także temat konsultacji dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

 

Poleć znajomemu