Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 18 marca 2021

Spotkanie Pierwszej Damy z Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

  |   Pierwsza Dama gościła Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Pierwszej Damy, Anny Radeckiej i ministra Adama Kwiatkowskiego, dotyczyło bieżącej działalności ośrodka oraz planowania kolejnych projektów Rozmawiano o podnoszeniu kwalifikacji pedagogów i awansie zawodowym nauczycieli Agata Kornhauser-Duda i Anna Radecka

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą była dzisiejszym gościem Pierwszej Damy. Poprzez różne formy kształcenia ORPEG wspiera pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju.

 

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Pierwszej Damy, Anny Radeckiej i ministra w KPRP Adama Kwiatkowskiego, dotyczyło bieżącej działalności ośrodka oraz planowania i realizacji kolejnych projektów. Rozmawiano o podnoszeniu kwalifikacji pedagogów i awansie zawodowym nauczycieli. W ORPEG przygotowano dedykowany poradnik i tematyczne szkolenia online, uruchomiono także platformę dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego. Stopień Zobacz także: Spotkanie z nauczycielami delegowanymi do pracy w środowiskach polonijnych i polskich na Wschodzie Wizyta Pierwszej Damy w polskiej szkole w Atenach uzyskany za granicą jest tożsamy z tym uzyskanym w Polsce. – Przez ostatnie pięć lat dobrze poznałam specyfikę edukacji polonijnej, która bardzo się różni od nauczania w kraju – mówiła Pierwsza Dama. – Za każdym razem, kiedy odwiedzam placówki czy rozmawiam z uczniami i nauczycielami, jestem pod niezwykłym wrażeniem pomysłowości i kreatywności pedagogów oraz ich zaangażowania w pracę, także w czasie wolnym. Promując polską kulturę w krajach zamieszkania są oni wspaniałymi ambasadorami Polski – stwierdziła.

 

 

ORPEG prowadzi 68 szkół polskich oraz Zespół Szkół Polskich w Atenach, działających w 36 krajach na 4 kontynentach. W roku szkolnym 2020/2021 naukę w szkołach przy polskich placówkach dyplomatycznych rozpoczęło łącznie ponad 17 tys. uczniów. Pracuje w nich blisko 600 nauczycieli. Z uwagi na sytuację epidemiczną zajęcia stacjonarne zostały zawieszone adekwatnie do okresu zawieszenia zajęć w szkołach w systemie oświaty krajów, w których funkcjonują i prowadzone były w trybach zdalnym i mieszanym. Funkcjonuje również system kształcenia na odległość w zakresie ramowego lub uzupełniającego planu nauczania dla osób, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole.

 

Wśród nowych inicjatyw ORPEG skierowanych do nauczycieli, ale też uczniów i rodziców znalazł się projekt Dzień troski o dobre imię Ojczyzny. Zaplanowano również VIII Zobacz także: Pierwsza Dama: Praca dydaktyczna to prawdziwa misja Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Andrzeja Dudy. Ośrodek stworzył także interaktywną grę wspierającą nauczycieli w realizacji zagadnień na lekcjach wiedzy o Polsce, jak również opracowanie „Patroni szkół” mającej ułatwić placówkom wybór patrona i zdobycie sztandaru szkoły.

 

Jednym z podjętych podczas czwartkowego spotkania tematów było zainteresowanie młodych ludzi udziałem w konkursie, zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP, „Słowem-Polska” skierowanym do szkół polonijnych i polskich za granicą. Konkurs ma na celu zapoznanie uczniów z polską literaturą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą.

 

Poleć znajomemu