Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 marca 2021

Spotkanie Pierwszej Damy z Ministrem Edukacji i Nauki

  |   Metodyka kształcenia zdalnego oraz dostęp dzieci i młodzieży do opieki psychologicznej były głównymi tematami rozmowy Agaty Kornhauser-Dudy z Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki Metodyka kształcenia zdalnego oraz dostęp dzieci i młodzieży do opieki psychologicznej były głównymi tematami rozmowy Agaty Kornhauser-Dudy z Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki Metodyka kształcenia zdalnego oraz dostęp dzieci i młodzieży do opieki psychologicznej były głównymi tematami rozmowy Agaty Kornhauser-Dudy z Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki

Metodyka kształcenia zdalnego oraz dostęp dzieci i młodzieży do opieki psychologicznej były głównymi tematami rozmowy Agaty Kornhauser-Dudy z Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki.

 

Dzisiejsze spotkanie w Pałacu Prezydenckim poświęcone zostało negatywnym skutkom długotrwałego nauczania zdalnego, szczególnie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozmawiano o metodach, formach i technikach pracy nauczycieli oraz o konieczności ujednolicenia kształcenia on-line i dostosowania metodyki pracy do warunków zdalnych.

 

Pierwsza Dama mówiła o wnioskach wynikających z wielu spotkań i rozmów, jakie odbywa z przedstawicielami placówek oświatowych, pedagogami, rodzicami i uczniami. Prócz efektywności nauczania on-line, wśród obaw niemal wszystkich środowisk pojawia się aktualna Zobacz także: Zwykli Niezwykli w Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama o profilaktyce i leczeniu raka piersi sytuacja zdrowotna uczniów i problemy, które będą narastać po zakończeniu nauki zdalnej. Pozostawanie w domach, zaburzenie relacji rówieśniczych, poczucie zagrożenia i stagnacji w znaczący sposób wpływają na kondycję psychiczną i fizyczną uczniów. Reakcja na trudności zależy od wieku, zdolności komunikacyjnych, atmosfery w domu, wcześniejszych doświadczeń i bardzo wielu innych czynników, a powrót do szkół będzie dla wielu uczniów katalizatorem kolejnych niekorzystnych dla zdrowia reakcji. Potrzebne jest zwiększenie efektywności pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, jak również podniesienie poziomu świadomości i uważności dorosłych.

 

Minister Czarnek przedstawił założenia programu zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Udział w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach ma umożliwić uczniom uzupełnienie braków oraz poszerzenie wiedzy. Lekcje mają być organizowane dla grupy nie mniej, niż dziesięciu uczniów (w małych szkołach podstawowych nie mniej, niż pięciu uczniów) i nie przekraczać 10 godzin dla każdego oddziału. Rząd przeznaczy na ten cel 187 mln zł.

 

 

Małżonka Prezydenta zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia nacisku na edukację zdrowotną i promocję zdrowia we wszystkich jego obszarach. Obserwacja przedstawiona ministrowi to pokłosie spotkań i konsultacji Pierwszej Damy, w trakcie których środowiska Zobacz także: Małżonka Prezydenta: Wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za życie innych Amazonek, osoby związane z niepełnosprawnością, szczególnie nabytą na skutek nieszczęśliwego wypadku czy przedstawiciele służby zdrowia wyrażali niepokój o stan zdrowia, ale też wiedzy Polaków w tym obszarze. W wyniku tych rozmów Małżonka Prezydenta zaproponowała wprowadzenie do szkół modułu zajęć przeznaczonych na budowanie świadomości zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży. Lekcje tematyczne, dostosowane do wieku odbiorców, dotyczyłyby zdrowia fizycznego, psychicznego, profilaktyki, wspierania i zapobiegania chorobom i zaburzeniom, integracji etc. Na edukację zdrowotną miałaby być przeznaczona jedna lekcja wychowawcza w miesiącu, a prowadzącymi zajęcia - zgodnie z konspektami lekcji - nauczyciele lub przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i specjalistycznych ośrodków.

 

Poleć znajomemu