Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 14 kwietnia 2021

14 kwietnia: Dzień Ludzi Bezdomnych

  |   14 kwietnia obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych Pierwsza Dama rozmawiała z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” z Białegostoku W zdalnym spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu stowarzyszenia oraz osoby dotknięte kryzysem bezdomności W zdalnym spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu stowarzyszenia oraz osoby dotknięte kryzysem bezdomności W zdalnym spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu stowarzyszenia oraz osoby dotknięte kryzysem bezdomności

Dzień Ludzi Bezdomnych to polskie święto zainicjowane przez twórcę Monaru i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności, Marka Kotańskiego. W tym dniu, 14 kwietnia, Pierwsza Dama odbyła wideospotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” z Białegostoku.

 

Stowarzyszenie niesie pomoc osobom bezdomnym, ubogim, długotrwale bezrobotnym i uzależnionym. – Staramy się stworzyć substytut rodziny, wspólnie przeżywamy święta, przed wybuchem pandemii chodziliśmy do teatru, opery, zabieraliśmy naszych podopiecznych na wycieczki. Proponujemy im udział w zajęciach, prelekcjach, zapewniamy doradztwo zawodowe, bo naszym najważniejszym celem jest pomoc w odkryciu przez osoby bezdomne poczucia własnej wartości oraz sprawczości w życiu – mówiła prezes Elżbieta Żukowska-Bubienko.

 

W środę dyskutowano o różnych formach pracy z osobami potrzebującymi, integracji społecznej, wolontariacie oraz o mądrym pomaganiu osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności. Pierwsza Dama rozmawiała z członkami zarządu stowarzyszenia oraz pracownikiem socjalnym o prowadzonym w Białymstoku Ośrodku Wychodzenia z Bezdomności złożonym z noclegowni, ogrzewalni oraz jedynego w województwie schroniska z usługami opiekuńczymi oraz pokojami treningowymi.

 

 

W czasie spotkania podjęto temat niezwykle różnych i złożonych przyczyn bezdomności oraz potrzeb osób znajdujących się w kryzysie. Swoimi historiami podzielili się podopieczni stowarzyszenia, którzy w ośrodku otrzymali zachętę do pracy nad jakością własnego życia oraz ogromne wsparcie. Często są to osoby chore, wymagające pomocy w uporządkowaniu zobowiązań komorniczych i sytuacji prawnej, natrafiające na swojej drodze na wiele trudności i barier. Wielu podopiecznych, którzy ustabilizowali swoją codzienność oraz ci z nich, którzy mieszkają już samodzielnie, wspierają pracę ośrodka i pomagają kolejnym osobom znajdującym się w kryzysie i dotkniętych wykluczeniem społecznym. – Dzięki stowarzyszeniu Zobacz także: Para Prezydencka wspiera potrzebujących wspólnie z Bankami Żywności jestem teraz człowiekiem, który funkcjonuje w społeczeństwie, który ma rodzinę; jestem za to niewymownie wdzięczny – wyznał jeden z podopiecznych, a obecnie też wolontariusz w stowarzyszeniu. – Bardzo dziękuję za wykonywaną przez Państwa pracę. Cieszę się, że znaleźli Państwo swoje miejsce i że udało się Państwu wyjść z bezdomności. Bardzo trudno jest znaleźć w sobie siłę do wyjścia z kryzysu, ale jeśli ktoś wyciąga pomocna dłoń, to warto skorzystać; cieszę się ze mieliście Państwo taką możliwość i oferujecie ją kolejnym potrzebującym – mówiła Małżonka Prezydenta. – W swoich działaniach jesteście Państwo najbardziej wiarygodni i stanowicie dowód, że wspólnymi siłami można przezwyciężyć wszystkie przeciwności – dodała.

 

Rozmawiano też o budowie mieszkań treningowych wspomagających, przy wsparciu specjalistów, samodzielność osób bezdomnych oraz o zdobywaniu doświadczenia i doskonaleniu umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Kolejną planowaną przez stowarzyszenie inwestycją jest budowa ośrodka dla najuboższych seniorów wraz z ogrodem i budynkiem gospodarczym umożliwiającymi uprawę roślin i hodowlę zwierząt na użytek podopiecznych ośrodka.

 

Obecnie w ramach działalności stowarzyszenia prowadzone są:

  • Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” złożony z ogrzewalni, noclegowni i schroniska z usługami opiekuńczymi oraz pokoi treningowych
  • Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” dla reintegracji społeczno–zawodowej
  • Przedsiębiorstwo Społeczne SUKCES Sp. z o.o. dla zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych i ubogich
  • Przedsiębiorstwo Społeczne Okienko Sp. z o.o. zajmujące się głównie gastronomią

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu