Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 20 kwietnia 2021

Spotkanie ze społecznością OREW w Wolbromiu

  |   Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu

W Wolbromiu działa Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które powołało Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Pierwsza Dama rozmawiała dzisiaj z jego podopiecznymi i ich opiekunami oraz z dyrektor placówki.

 

Z myślą o potrzebach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, w Wolbromiu działa Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym podopieczni otrzymują pomoc z zakresu wczesnej interwencji, edukacji, rewalidacji i rehabilitacji. Jego wychowankami są osoby w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzieci zagrożone niepełnosprawnością oraz dotknięte zaburzeniami wieku rozwojowego.

 

Pierwsza Dama już dwukrotnie spotykała się z podopiecznymi placówki podczas swoich wizyt w Wolbromiu, a dzisiaj rozmawiała z wychowankami o ich codziennych aktywnościach, walentynkowych przedsięwzięciach, Lanym Poniedziałku, rozwijanych pasjach i zdolnościach czy wspólnych obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

 

Tematem dyskusji Pierwszej Damy z Ewą Rosiek, dyrektor OREW, była integracja osób z niepełnosprawnościami z miejscową społecznością oraz problemy rodziców dzieci Zobacz także: Pierwsza Dama w Wolbromiu Wielkanocne warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Wolbromiu niepełnosprawnych, w tym troska rodziców w zaawansowanym wieku o zapewnienie opieki swoim dorosłym dzieciom. W odpowiedzi na potrzeby absolwentów OREW oraz innych dorosłych osób z niepełnosprawnościami powstało Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. W ośrodku starsi wychowankowie mogą uczestniczyć w programie aktywizacji zawodowej, zagospodarowywać czas wolny i korzystać z terapii, współdecydując o sobie i realizując marzenia w gronie przyjaciół i zaufanych opiekunów. Tam również funkcjonują mieszkania chronione, w których, pod okiem personelu mogą zamieszkać dorosłe osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

W strukturze PSONI koło w Wolbromiu  funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej, Dzienne Centrum Aktywności, Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, a Platforma Self-adwokatów skupia osoby, które przy odpowiednim wsparciu zdobywają coraz większą samodzielność i zdolność do występowania we własnym imieniu oraz reprezentowania swoich własnych spraw. Panie podkreślały wartość udziału lokalnej młodzieży szkolnej w procesie integracji społecznej podopiecznych OREW, mówiły też o różnorodnych projektach i działaniach ośrodka dostosowanych do wieku i możliwości uczestników.

 

__________________________________________

 

OREW w Wolbromiu jest placówką pozarządową działającą od 2002 roku. Obecnie ma pod swoją opieką ponad 130 wychowanków.

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu