Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 11 maja 2021

O nowo otwartym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Rypinie

  |   Rozmowa Pierwszej Damy o nowo otwartym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Rypinie Rozmowa Pierwszej Damy o nowo otwartym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Rypinie W spotkaniu wzięli udział dyrektor placówki, Starosta Rypiński, a także dzieci i młodzież W spotkaniu wzięli udział dyrektor placówki, Starosta Rypiński, a także dzieci i młodzież W spotkaniu wzięli udział dyrektor placówki, Starosta Rypiński, a także dzieci i młodzież W spotkaniu wzięli udział dyrektor placówki, Starosta Rypiński, a także dzieci i młodzież

Dzisiaj w Rypinie w woj. kujawsko-pomorskim uroczyście otwarto dom dziecka przeznaczony dla podopiecznych z niepełnosprawnościami. O codziennym życiu w nowoczesnym ośrodku opowiedzieli Pierwszej Damie jego młodzi mieszkańcy, a dyrektor placówki, wspólnie ze Starostą Rypińskim, przybliżyli założenia i szczegóły projektu.

 

We wtorek Małżonka Prezydenta spotkała się z dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego oraz Starostą Rypińskim. Rozmawiano o uroczyście otwartej kilka godzin wcześniej placówce, będącej domem dla czternaściorga podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Obiekt został wyposażony w Zobacz także: Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie kameralne pokoje, zapewniające młodym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfort zbliżony do warunków domu rodzinnego, jak również, w pomieszczenia umożliwiające prowadzenie terapii i rehabilitacji.

Na terenie ośrodka znajdują się boiska sportowe, a także plac zabaw dla młodszych dzieci, mały park, działki owocowo-warzywne, sad oraz zieleńce. W pobliżu ma powstać również dom seniora, a przyjęty model międzypokoleniowej współpracy ma przysłużyć się budowaniu relacji między osobami starszymi i dziećmi.

Dyskusja dotyczyła także dotychczasowej, nadal funkcjonującej placówki opiekuńczej dla dzieci, pracy ośrodka przed wybuchem pandemii oraz w trakcie jej trwania.

 

 

Następnie Małżonka Prezydenta rozmawiała z dziećmi, które opowiedziały o wielkiej zmianie w ich życiu: nowych pokojach, wyposażeniu placówki, podziale obowiązków w kuchni, ale także o nauce zdalnej, planach na wakacje i zainteresowaniach. Pierwsza Dama życzyła swoim rozmówcom samych wspaniałych chwil spędzonych w nowym miejscu, odpowiadała na pytania najmłodszych, a mieszkańców obu domów zaprosiła do wizyty w Pałacu Prezydenckim, gdy tylko warunki związane z pandemią na to pozwolą.

Poleć znajomemu