Dodatkowe narzędzia

Środa, 12 maja 2021

Rozmowa z pracownikami krakowskiego hospicjum

  |   Rozmowa Małżonki Prezydenta z prezes oraz pracownikami Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie Rozmowa Małżonki Prezydenta z prezes oraz pracownikami Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie Rozmowa Małżonki Prezydenta z prezes oraz pracownikami Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie Rozmowa Małżonki Prezydenta z prezes oraz pracownikami Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza od 1981 roku realizuje ideę hospicyjną służenia choremu w ostatnich miesiącach jego życia oraz wspierania rodziny chorego w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby. O misji placówki, jej pracy w czasie pandemii i budowaniu pozytywnego wizerunku hospicjów w świadomości społecznej Małżonka Prezydenta rozmawiała dzisiaj z prezes oraz pracownikami placówki.

 

W trudnym czasie pandemii krakowskie hospicjum nieprzerwanie niosło wszechstronną pomoc medyczną i duchową chorym będącym w ostatnim okresie życia. Pracownicy wspierali w tym trudnym doświadczeniu również bliskich pacjentów, jak i osoby przeżywające żałobę, dla których prowadzone były porady psychologiczne, prawne i socjalne. Z domowej opieki hospicyjnej skorzystało w 2020 roku 448 chorych, w miarę potrzeb i możliwości odbywały się również teleporady, a w oddziale stacjonarnym przebywało łącznie 461 pacjentów. Także Zespół Opieki Długoterminowej pracował w reżimie sanitarnym, tak aby świadczyć pomoc w domu chorego, prowadzić edukację dla chorego oraz rodziny w zakresie zasad opieki sprawowanej nad przewlekle chorym, doradzał w sprawach organizacji opieki, wykonywał zabiegi pielęgniarskie, czynności pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.

 

 

Podczas środowego spotkania rozmawiano o stopniowym powrocie do praktykowanych przed wybuchem pandemii regularnych wizyt bliskich w ośrodku stacjonarnym, współpracy z wolontariuszami i spotkań osieroconych przyjaciół i członków rodzin. Inicjatywą ostatniego roku, która prawdopodobnie zagości w ośrodku na dłużej, są koncerty organizowane na świeżym powietrzu, w których pacjenci mogą uczestniczyć osobiście lub pozostając w swoich pokojach - przy otwartych oknach.

 

Dyskutowano także o wypracowanych w Polsce dobrych praktykach w opiece hospicyjnej, które przekazujemy do innych krajów. Małżonka Prezydenta, która wielokrotnie spotykała się z pacjentami hospicyjnymi oraz wolontariuszami zwróciła uwagę na występujące w społeczeństwie niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o hospicjach. – W hospicjum pacjenci Zobacz także: Pierwsza Dama z wizytą u pacjentów hospicyjnych Pierwsze Damy Polski i Litwy odwiedziły wileńskie hospicjum Agata Kornhauser-Duda odwiedziła hospicjum w Żorach otrzymują najlepszą możliwą pomoc i wsparcie, wiele serca, dobroci, empatii i zrozumienia. Otoczeni profesjonalną troską, przebywający wśród innych ludzi chorzy, mogą godnie przeżyć swoje ostatnie dni,  ponieważ hospicjum to też życie – stwierdziła. Podziękowała za niezwykłą pracę całemu personelowi placówki i wolontariuszom, szczególne słowa uznania kierując do pielęgniarek z okazji przypadającego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

 

Poleć znajomemu