Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 24 maja 2021

Ankara. O edukacji dzieci syryjskich uchodźców

  |   Spotkanie Agaty Kornhuaser-Dudy i Emine Erdoğan z wiceministrem edukacji Turcji Spotkanie Agaty Kornhuaser-Dudy i Emine Erdoğan z wiceministrem edukacji Turcji Spotkanie Agaty Kornhuaser-Dudy i Emine Erdoğan z wiceministrem edukacji Turcji Spotkanie Agaty Kornhuaser-Dudy i Emine Erdoğan z wiceministrem edukacji Turcji Spotkanie Agaty Kornhuaser-Dudy i Emine Erdoğan z wiceministrem edukacji Turcji

W pierwszym dniu wizyty Pary Prezydenckiej w Turcji, Pierwsze Damy obu krajów spotkały się z wiceministrem edukacji, Muratem Safranem. Agacie Kornhauser-Dudzie towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

 

– Chciałabym zapewnić o zaangażowaniu Polski we wspieranie, ale także w rozwój naszych bilateralnych relacji w obszarze edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego – mówiła Pierwsza Dama. W Turcji funkcjonują cztery społeczne punkty nauczania języka polskiego, do których uczęszcza ponad 130 uczniów. Polska jest z kolei najchętniej wybieranym przez studentów tureckich krajem w ramach programu Erasmus. – Jest mi bardzo miło z tego powodu, zachęcam też do korzystania z programów powołanej w 2017 roku Narodowej Agencji Wymiany Zobacz także: Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami tureckiej Polonii Akademickiej – dodała Agata Kornhauser-Duda. NAWA oferuje wsparcie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. W ramach oferowanych programów stypendialnych, studenci z Turcji mają możliwość udziału w organizowanych w Polsce kilkutygodniowych kursach języka i kultury polskiej. Uczestnicy, oprócz możliwości bezpłatnego udziału w kursie oraz w programie kulturalnym, otrzymują wyżywienie, zakwaterowanie oraz stypendium.

 

Małżonka Prezydenta Polski wyraziła zainteresowanie założeniami tureckiego systemu edukacji oraz przebiegiem nauki w czasie pandemii. Dużą część poniedziałkowego spotkania poświęcono kwestii edukacji dzieci syryjskich uchodźców. Turcja przyjęła dotychczas około 3,7 miliona syryjskich uchodźców, z których 46 % to dzieci. Prawie 1,2 miliona z nich to osoby w wieku szkolnym, a około 500 tyś. w wieku do 5 lat. Minister Safran mówił o wyzwaniach, przed jakimi stanęła Turcja, udzielając azylu tak ogromnej liczbie ludności cywilnej w tak krótkim czasie. Omówił również przebieg realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Republiki Turcji unijnego programu PIKTES. Jego głównym celem jest promowanie dostępu dzieci uchodźców do edukacji w Turcji oraz wspieranie ich spójności społecznej i zapewnienie wszechstronnych możliwości edukacyjnych dzieciom syryjskim.

 

 

W praktyce objęcie opieką wysiedlonych dzieci wiązało się ze stworzeniem dla nich klas adaptacyjnych. Zajęcia mają na celu podniesienie poziomu znajomości języka tureckiego wymaganego od studentów zagranicznych do uczęszczania na kursy akademickie w szkołach publicznych oraz umożliwienie im komunikowania się z rówieśnikami. Projekt obejmuje działania takie jak nauka języka tureckiego i języka arabskiego. Ponieważ kulturowo syryjskie rodziny zezwalają dość powszechnie, aby ich dzieci pracowały i przyczyniały się do zwiększenia dochodów rodziny, dużym wysiłkiem tureckich władz prowadzona jest kampania edukacyjna wśród dorosłych uchodźców ilustrująca korzyści z pobierania nauki dla samego dziecka, ale i całej rodziny w przyszłości. Wprowadzono obowiązek zapisu dzieci do szkół publicznych, a dla młodzieży w wieku 14-18 lat, która z różnych powodów nie trafia jednak do szkoły stworzono kursy zawodowe. Powszechnie zachęca się również osoby dorosłe do nauki języka tureckiego, a niewykorzystywane w czasie przerw wakacyjnych budynki szkolne przeznacza się na prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci uchodźców. Najmłodsi mają również możliwość korzystania z opieki psychologicznej.

 

– Niesamowite, że tak wiele udało się Państwu zrobić w ciągu ostatnich lat. Dzieci są naszą przyszłością i od nas - dorosłych - zależy, jak ta przyszłość będzie wyglądała – stwierdziła Pierwsza Dama Polski. Przypomniała też, że Turcja była jedynym państwem na świecie, które nie uznało rozbiorów Polski i udzieliła schronienia tysiącom polskich emigrantów.

Poleć znajomemu