Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 24 maja 2021

Ankara. Spotkanie Małżonek Prezydentów Polski i Turcji

  |   W Ankarze Agata Kornhauser-Duda i Emine Erdoğan odbyły spotkanie w cztery oczy Agata Kornhauser-Duda zwróciła się do Małżonki Prezydenta Turcji ze słowami uznania dla jej działań na rzecz upowszechnienia edukacji Panie rozmawiały m.in. o prowadzeniu nauczania w czasie pandemii i edukacji włączającej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agata Kornhauser-Duda i Emine Erdoğan Agata Kornhauser-Duda i Emine Erdoğan Agata Kornhauser-Duda i Emine Erdoğan Agata Kornhauser-Duda i Emine Erdoğan

W poniedziałek w Ankarze Agata Kornhauser-Duda i Emine Erdoğan odbyły spotkanie w cztery oczy. 

 

Małżonka Prezydenta Turcji od lat angażuje się w działalność społeczną, kładąc nacisk na kwestię edukacji, szczególnie na dostępność do nauki dziewcząt i kobiet, którym rodziny nie pozwalały na chodzenie do szkoły. Dzięki zainicjowanej przez Panią Erdoğan akcji prawie 300 tysięcy dziewcząt pobierało naukę, a późniejsza kampania „Matki i córki w szkole” wychodziła naprzeciw matkom, które nigdy nie miały okazji nauczyć się czytać i pisać. Agata Kornhauser-Duda zwróciła się do Małżonki Prezydenta Turcji ze słowami uznania dla jej działań na rzecz upowszechnienia edukacji, w tym na rzecz włączania w turecki system edukacji dzieci syryjskich uchodźców. W dużej mierze tej kwestii poświęcono wcześniejsze spotkanie Pierwszych Dam Polski i Turcji z tureckim wiceministrem edukacji. Turcja przyjęła do tej chwili około 3,7 miliona syryjskich uchodźców, z których 46 % to dzieci. Prawie 1,2 miliona z nich to osoby w wieku szkolnym, a około 500 tyś. w wieku do 5 lat.

 

 

Rozmowa pań dotyczyła również prowadzenia nauczania w czasie pandemii oraz szczepień przeciw Covid-19. Panie zgodziły się, że czas pandemii, a tym samym nauczania zdalnego i ograniczonego poruszania się, w znaczący sposób wpływa na zdrowie dzieci i młodzieży, dlatego też konieczna jest edukacja rodziców w zakresie zdrowego żywienia najmłodszych oraz promocja zdrowego stylu życia.

 

Obie Małżonki Prezydentów zaangażowane są we wspieranie osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Dlatego też podjęły temat dostępności Zobacz także: Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami tureckiej Polonii informacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz edukacji włączającej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Agata Kornhauser-Duda mówiła o polskich doświadczeniach, w tym z zakresu nauczania w licznych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych komunikacji pozawerbalnej oraz metodyki tego typu pracy z dziećmi. Pierwsza Dama Turcji wyraziła zainteresowanie dorobkiem naszych specjalistów, pytała także o przebieg integracji mieszkających w Polsce dzieci obcokrajowców.

 

Na zakończenie spotkania Pierwsze Damy mówiły o bogatym dziedzictwie kulturowym obu krajów.

 

 

 

Poleć znajomemu