Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 czerwca 2021

Wystąpienie Małżonki Prezydenta podczas finału 31. edycji Konkursu „Teraz Polska”

Wystąpienie Małżonki Prezydenta podczas uroczystości wręczenia nagród Laureatom 31. edycji Konkursu „Teraz Polska”

Agata Kornhauser-Duda:

 

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Członkowie Kapituły Konkursu,

Szanowny Panie Prezesie „Teraz Polska”,

a przede wszystkim Szanowni Laureaci i Wyróżnieni,

Wszyscy Dostojni Goście przybyli na dzisiejszą uroczystość.

 

Bardzo serdecznie witam Państwa w ogrodach Pałacu Prezydenckiego i nie ukrywam, że bardzo cieszę się, że już po raz drugi gala Konkursu „Teraz Polska” odbywa się właśnie tutaj.

 

Sam Konkurs, przez te 31 lat już, cieszy się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, a Godło Teraz Polska to jest marka marek. To jest chyba najbardziej rozpoznawalny polski znak o ogromnym kapitale zaufania. To jest Konkurs, który jest bardzo cenną inicjatywą, ponieważ nagradza i promuje najlepsze polskie firmy, ale dostarcza też bardzo ważnych informacji dotyczących kondycji, możliwości i perspektyw polskiej przedsiębiorczości. W imieniu własnym oraz mojego Męża bardzo serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym Godłem Teraz Polska, a także zdobywcom wyróżnień. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że Państwa sukcesy to przede wszystkim efekt ciężkiej konsekwentnej pracy, ale także pomysłowości, kreatywności i myślę, że przede wszystkim chyba: pasji w działaniu. Ale Państwa sukcesy to jest także wzmacnianie potencjału polskiej przedsiębiorczości i to też bardzo dobry wzór do naśladowania i inspiracja dla innych. 

 

Pan profesor Kleiber powiedział o moim osobistym zaangażowaniu w tegoroczną edycję Konkursu.  Rzeczywiście tak było. To dla mnie honor i bardzo dziękuję za zaufanie, jakim zostałam obdarzona. Byłam rzeczywiście zwolenniczką utworzenia nowej kategorii w Konkursie, nagroda Młody Promotor Polski, jest ogromnie potrzebna. Myślę, że dla nas wszystkich wielką dumą i radością są młodzi ludzie, którzy są zdolni, utalentowani i którzy chcą te talenty pomnażać. Właśnie do nich adresowana jest ta nagroda, aby zwrócić uwagę na tych ludzi, którzy mimo młodego wieku mają na swoim koncie już tak znaczące sukcesy i którzy, nie mam co do tego wątpliwości, będą umacniać pozytywny wizerunek Polski w świecie. Drodzy Panowie, naprawdę wierzę w to, że będą Panowie wspaniałymi ambasadorami naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję.

 

Szanowni Państwo,

pan profesor już wspominał o tym, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy przeżywaliśmy wszyscy bardzo trudne chwile. Pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie obszary naszego życia, w znaczący sposób zmieniając czy ograniczając nasze codzienne funkcjonowanie. Nie ominęło to oczywiście świata biznesu, ale myślę, że dzisiejsza uroczystość, która jest zorganizowana już w złagodzonym reżimie sanitarnym, co z kolei daje otuchę, nadzieję, że pandemia słabnie i że może w niedługim czasie wrócimy do pełnej normalności, jest bardzo dobrą okazją do tego, by podziękować polskim przedsiębiorcom. Chciałabym podziękować przede wszystkim za Państwa zaangażowanie w walkę z pandemią i chyba największe słowa uznania i wdzięczności należą się Państwu za solidarną i bardzo odpowiedzialną postawę wobec pandemii. Uważam, że to właśnie taka postawa spowodowała, że polska gospodarka udowodniła, że jest w stanie oprzeć się kryzysom. Polska należy do krajów najmniej dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii, choć oczywiście jest ogromna liczba firm i branż, które borykają się i borykały się z różnymi problemami. Okazało się jednak, że mocną stroną Polski jest elastyczność przedsiębiorstw, a także dywersyfikacja produkcji i eksportu.

 

Chciałabym też złożyć bardzo osobiste podziękowania. Już mówiłam o tym w ubiegłym roku, ale chcę to bardzo mocno powtórzyć. Bardzo dziękuję Państwu za to, że pomimo własnych problemów i trudności, postanowili Państwo wspierać tych bardziej potrzebujących czy tych, którzy bardziej byli narażeni na negatywne skutki pandemii. Bardzo dziękuję za wszystkie formy pomocy charytatywnej, ale także za promowanie prospołecznych postaw, a także za wszystkie usługi i produkty, które na pewno przyczyniły się do skuteczniejszego pokonywania pandemii, zresztą niektóre z tych produktów i usług zostały nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu.

 

Chciałabym podziękować jeszcze za coś. Mianowicie za to, że Państwo dawali nam - społeczeństwu, poczucie stabilności, poczucie spokoju, pewności jutra, którego filarem są dobrze zarządzane polskie firmy. I to jest ogromnie ważne, kiedy doświadczamy sytuacji, których nigdy wcześniej nie przeżywaliśmy. Świadomość, że polska gospodarka jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby, że różne produkty są ogólnie dostępne, sprawia, że czujemy się po prostu bezpieczniej. I właśnie również dlatego mam poczucie, że hasło Teraz Polska to nie jest pusty slogan, wręcz przeciwnie. To jest idea, która urzeczywistnia się i uobecnia tu i teraz.

 

Szanowni Państwo,

jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom oraz wszystkim Wyróżnionym. Jestem przekonana, że ten zaszczytny laur, jakim jest Godło „Teraz Polska” przyczyni się do kolejnych Państwa sukcesów, tego Państwu życzę, jeszcze raz dziękując za Państwa wkład w rozwój polskiej gospodarki, ale także w urzeczywistnianie idei odpowiedzialnego biznesu.

 

Jeszcze raz gratuluję!

 

 

 
Poleć znajomemu