Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 16 czerwca 2021

Zdalne spotkanie Małżonek Prezydentów Polski i Niemiec

  |   Zdalne spotkanie Pierwszych Dam Polski i Niemiec Zdalne spotkanie Pierwszych Dam Polski i Niemiec Zdalne spotkanie Pierwszych Dam Polski i Niemiec Zdalne spotkanie Pierwszych Dam Polski i Niemiec Zdalne spotkanie Pierwszych Dam Polski i Niemiec

17 czerwca Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier złoży wizytę oficjalną w Polsce. Tym razem w wizycie nie będzie uczestniczyła jego Małżonka, dlatego Pierwsze Damy spotkały się zdalnie dzień wcześniej. Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy i Elke Büdenbender zaangażowanych w swojej działalności w projekty edukacyjne, wsparcie dzieci i młodzieży oraz promowanie wśród młodych ludzi współpracy polsko-niemieckiej, skupiła się wokół tych zagadnień, głównie w kontekście pandemii.

 

Pierwsze Damy Polski i Niemiec zaangażowane są w działania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W 2018 roku objęły patronatem zakończony w tym roku projekt „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”, którego celem było umożliwienie młodym ludziom z Polski i Niemiec, Zobacz także: Współpraca młodych Polaków i Niemców tematem spotkania u Pierwszej Damy znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej, zdobycia pierwszych międzynarodowych doświadczeń, głównie zawodowych. Agata Kornhauser-Duda i Elke Büdenbender, rozmawiając dzisiaj o sprawozdaniu z realizacji tego modelowego projektu, wyraziły uznanie dla organizacji PNWM, dzięki której w trudnym czasie pandemii odbywały się spotkania młodzieży on-line.

 

 

Pierwsze Damy dyskutowały o wpływie skutków pandemii na zdrowie i samopoczucie dzieci i młodzieży. Zdalne nauczanie i powszechna izolacja pozostawiły po sobie efekty zarówno w zakresie ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Agata Kornhauser-Duda, powołując się na zestawienie wyników badań Health Behaviour in School-aged Children - HBSC z 2018 roku z nowymi danymi zebranymi przez Instytut Matki i Dziecka podczas pandemii na początku 2021 r., zwróciła uwagę na bardzo niepokojące zmiany w wielu obszarach związanych ze zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi młodzieży. Mówiła o ryzyku depresji, lęku dzieci i młodzieży związanym z powrotem do szkół, zaburzonych relacjach rówieśniczych, ale też rodzinnych. Pierwsza Dama opowiedziała o swojej inicjatywie: Usłyszeć Dzieci, do realizacji której zaprosiła specjalistów z różnych dziedzin: m.in. psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów i lekarzy. Akcja ma uświadomić dorosłym, że wyjście z izolacji jest dla dzieci wyzwaniem i nierzadko wielką lekcją radzenia sobie z lękiem.

 

30. rocznica podpisania Traktatu pomiędzy RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

 

Wizyta Prezydenta Niemiec w Polsce odbędzie się w związku z 30. rocznicą podpisania Traktatu pomiędzy RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W tym kontekście Pierwsze Damy poruszyły kwestię dbania o dobre kontakty między naszymi narodami. Zobacz także: Wizyta Prezydenta Niemiec w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości [PL/ENG] Berlin. Małżonki Prezydentów Polski i Niemiec o kształceniu zawodowym Podkreśliły, że w tym zadaniu największą rolę odgrywają młodzi ludzie, od których w przyszłości będzie zależała polsko-niemiecka współpraca i wzajemne relacje. Panie Prezydentowe mówiły o osiągnięciach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zgodziły się też co do ogromnej potrzeby pielęgnowania dziedzictwa i pamięci o wspólnych doświadczeniach.

 

Małżonki Prezydentów rozmawiały też o udzielanym w czasie pandemii wsparciu seniorom, jak polska akcja Obiady dla Bohaterów, w którą zaangażowana była Pierwsza Dama, o dostępie do edukacji zdalnej na obszarach wiejskich w obu krajach czy kalendarzu powrotu uczniów do szkół. Elke Büdenbender mówiła o swoim wsparciu udzielanym dzieciom pochodzącym z ubogich środowisk i staraniach na rzecz poprawy szans edukacyjnych małych Niemców, zwracając uwagę, że te sukcesy zależą w dużym stopniu od pochodzenia. Mówiła również o praktykach zawodowych dla młodzieży, których prowadzenie w czasie pandemii zostało uniemożliwione w większości specjalizacji. Elke Büdenbender angażuje się także w działania Fundacji Wspierającej Zdrowie Matek (a od pewnego czasu także ojców) obchodzącej właśnie 70-lecie pracy.

 

 

 

Poleć znajomemu