Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Etap ogólnopolski

Uczestnicy etapu ogólnopolskiego Konkursu: 16 Kół – zwycięzców Konkursu na etapie wojewódzkim.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: 19 czerwca 2021 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

 

Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: Regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne.

 

Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.

 

Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na specjalnie przygotowanych stanowiskach:

  • aranżację stołu weselnego młodej pary z uwzględnieniem elementów lokalnego folkloru, w tym regionalnych wyrobów rękodzielniczych;
  • specjały kuchni regionalnej;

Ponadto, Koła Gospodyń Wiejskich przygotują i zaprezentują elementy tradycyjnego obrzędu weselnego, charakterystyczne dla regionu reprezentowanego przez Koło, w formie krótkiej inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowej.

 

Nagrody:

 

Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez komisję konkursową.

 

Miejsca 2. i 3. oraz 13 wyróżnień otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich, które uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów.

 

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:

 

1. miejsce — 5.000,00 zł brutto;

2. miejsce — 3.000,00 zł brutto;

3. miejsce — 2.000,00 zł brutto.

 

Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każda z członkiń Koła uczestnicząca w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale.

 

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.

 

Koła Gospodyń Wiejskich, które zostaną Laureatami Konkursu otrzymają także zaproszenie do uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w roku, w którym odbywa się Konkurs.

 

Finaliści Konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe.

 

Ogłoszenie wyników:

 

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2021 w dniu Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.

 

Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2021, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu [POBIERZ].

Poleć znajomemu