Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Etap wojewódzki

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w terminie od 2 marca do 18 kwietnia 2021 r.

 

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez:

  • poprawne wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej oraz dołączenie do niej wskazanych w Regulaminie załączników, w tym potwierdzenia rejestracji - w przypadku Kół podlegających obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru;
  • nagranie amatorskiego materiału audiowizualnego, przygotowanego i nagranego przez Koło, za pomocą którego zaprezentuje się i przedstawi w dowolny sposób swoją działalność - materiał powinien trwać do 120 sekund i zawierać m.in.: logo i nazwę KGW (lub samą nazwę, jeśli Koło nie posiada logo), najważniejsze informacje o Kole, przedstawienie głównego profilu działalności oraz informacje o realizowanych inicjatywach.

Powyższe materiały należy przesłać do 18 kwietnia br. na adres e-mail: w następującej formie:

  • wypełnioną kartę zgłoszeniową w formacie *.doc/docx oraz skan podpisanej karty w formacie *.pdf, wraz z załącznikami
  • zrealizowany materiał audiowizualny w formie jednego pliku wideo z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link zamieścić w treści e-maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z 2 etapów:

  1. oceny formalnej kart zgłoszeniowych
  2. oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.

Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.

 

W II etapie komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła – dokona wyboru Laureatów.

 

Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastąpi w maju br. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.

 

Nagrody:

 

Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

 

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 2. i 3. miejsce otrzymają dyplomy Laureatów.

 

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 4. i 5. miejsce otrzymają dyplomy-wyróżnienia.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu [POBIERZ].

Poleć znajomemu