Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 20 kwietnia 2018

List Pierwszej Damy do uczestników uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach

 

Do Uczestników

uroczystości 50-lecia

Szkoły Podstawowej nr 27

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Kielcach

 

Szanowni Państwo!

 

Dziękuję serdecznie za zaproszenie na obchody 50-lecia istnienia kieleckiej Szkoły nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z najwybitniejszy polskich poetów i patrioty, który oddał swoje młode życie w Powstaniu Warszawskim. Niech jego duch otacza Państwa opieką i czuwa nad Szkołą.    

 

Gratuluję Państwu wspaniałego jubileuszu i pozdrawiam gorąco uczniów, grono pedagogiczne i rodziców zebranych na dzisiejszej uroczystości. Jubileusz to nie tylko daty i wydarzenia, które świadczą o charakterze szkoły  i składają się na kronikę jej życia, to przede wszystkim ludzie -  dyrektorzy, pedagodzy oraz uczniowie obecni i absolwenci. To Państwa poprzednicy tworzyli jej historię, a teraz Państwo podążając ich śladem, budują tradycję, która będzie podtrzymywana przez następne pokolenia.

 

Jubileusz jest najlepszym momentem do złożenia podziękowań. Pragnę więc przekazać gronu pedagogicznemu moją wdzięczność i szacunek za rzetelną i zaangażowaną pracę, która kształtuje charaktery wychowanków w duchu najwyższych wartości: patriotyzmu, pracowitości, obowiązkowości i wrażliwości społecznej.

 

Życzę placówce jeszcze wielu lat istnienia, by pozostała miejscem, do którego uczniowie chętnie przychodzą codziennie pobierać naukę i cieszą się z przynależności do swojej lokalnej wspólnoty.

           

 

 

Poleć znajomemu