Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 26 października 2018

List Pierwszej Damy do uczestników uroczystości 70-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Do Uczestników uroczystości 70-lecia

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

im. Włodzimierza Dolańskiego

w Krakowie

 

              

 

Szanowni Państwo!

 

Dzisiejsza uroczystość to bardzo szczególny moment dla Państwa placówki, mija bowiem 70 lat od jej założenia. To niezwykłe wydarzenie jest wspaniałą okazją, aby przypomnieć nie tylko Państwa wieloletnią tradycję i bogatą historię, ale także zaprezentować liczne osiągnięcia i sukcesy, a są one niemałe. Od momentu powstania Ośrodek wspiera i obejmuje edukacją i kompleksową opieką dzieci od urodzenia do dorosłości. Jako jedyne miejsce w województwie małopolskim kształci osoby z dysfunkcją wzroku. Atmosfera życzliwości, jaką znajdują tu wychowankowie, pozwala im na swobodne i twórcze rozwijanie zdolności, by mogli w przyszłości realizować własne marzenia, harmonijnie integrować się ze społeczeństwem i, co najważniejsze, znaleźć w nim swoje miejsce.  

 

Składam zatem wyrazy uznania oraz szacunku dla pracy całego zespołu, który konsekwentnie od lat wypracowuje wizerunek placówki niezwykle profesjonalnej i przyjaznej, świetnie działającej w środowisku lokalnym, ale też, co należy podkreślić, obejmującej swoim zasięgiem również uczniów z województw podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dziękuję Państwu za dotychczasowe głębokie zaangażowanie w żywotne sprawy i problemy środowiska osób z dysfunkcją wzroku i działanie dla jego szeroko pojętego dobra.

 

W tym jakże ważnym dniu słowa podziękowania należą się także Państwa poprzednikom, ponieważ dzięki ich wiedzy, oddaniu, doświadczeniu i zaangażowaniu Ośrodek może poszczycić się dobrą kondycją dzisiaj i wieloma widocznymi zasługami. Wierzę głęboko w to, że następne lata jego istnienia będą równie owocne i przyniosą realizację nowych, ambitnych planów.

Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich uczestników rocznicowych uroczystości i życzę, by podjęte 70 lat temu dzieło opieki i troski nad podopiecznymi sprawiało Państwu także w przyszłości wiele satysfakcji i zadowolenia. 

 

 

Poleć znajomemu