Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 14 września 2019

List Pierwszej Damy do uczestników uroczystości nadania imienia Szkole Polskiej w Oslo

 

                                                               Do Uczestników uroczystości      

                                                               nadania imienia Bohaterów Narwiku Szkole Polskiej

                                                               przy Ambasadzie RP w Oslo

 

Szanowni Państwo!

 

Dzisiejsza uroczystość nadania imienia Bohaterów Narwiku Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Oslo jest wydarzeniem szczególnym. Biorą w nim bowiem udział młodzi Polacy, którzy mieszkają na co dzień na ziemi norweskiej. Będzie to dla nich wspaniała lekcja historii, która przypomni chlubną kartę udziału polskiej formacji wojskowej - Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich - w działaniach, które doprowadziły do pierwszego zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej, wzmacniając morale żołnierzy biorących w nich udział.

 

Dziękuję dyrekcji i nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży do tego dnia, który zostanie zapamiętany i wpisany do kroniki szkolnej jako jedno z najważniejszych wydarzeń. Chcę wyrazić moją wdzięczność za wychowywanie uczniów w duchu patriotyzmu i poczucia narodowej dumy, za przekazywanie im wiedzy o naszej historii i tradycjach, dzięki czemu mogą pielęgnować w swoich sercach polskość i przywiązanie do Ojczyzny. Bardzo cenię Państwa zaangażowanie w pracę i poczucie odpowiedzialności, które towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym dla dobra wychowanków i całej społeczności szkolnej. Dziękuję za ten wysiłek.

 

Bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam, życząc gronu pedagogicznemu sukcesów i satysfakcji z pracy edukacyjnej. Życzę też uczniom, by w murach szkolnych zawsze spotykali się ze zrozumieniem i troską swoich wychowawców.

 

 

Poleć znajomemu