Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 9 listopada 2019

List Pierwszej Damy z okazji jubileuszu Polskiej Szkoły Dokształcającej na Manhattanie

                                                               Uczestnicy i Organizatorzy

                                                               Uroczystości  Jubileuszowych

                                                               Polskiej Szkoły Dokształcającej

                                                               im. o. Augustyna Kordeckiego

                                                               przy Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
                                                               na Manhattanie

 

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu mojego Małżonka, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz własnym serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystych obchodach podwójnego jubileuszu, który świętuje w tym roku Polska Szkoła Dokształcająca im. o. Augustyna Kordeckiego przy Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie w Nowym Jorku. To 105. rocznica powołania placówki oświatowej wielce zasłużonej dla spraw polskich w USA oraz 25. rocznica nadania jej imienia wybitnego patrona, bohaterskiego Przeora i Obrońcy Jasnej Góry przed szwedzką nawałą, Ojca Augustyna Kordeckiego. Dzielę z Państwem podniosłą atmosferę tego ważnego wydarzenia i jego radosny nastrój.

 

Dzisiejsza uroczystość to moment, który skłania do refleksji i wielu miłych wspomnień członków tutejszej społeczności polonijnej, zwłaszcza tych, którzy w minionych latach uczestniczyli w życiu Szkoły, uczą się w niej obecnie lub już opuścili jej mury jako absolwenci. W imieniu Męża oraz własnym składam wyrazy głębokiego szacunku i uznania dla Grona Pedagogicznego, Rodziców i Społeczności Uczniowskiej za trud codziennej pracy, który sprawia, że mowa polska, kultura i dziedzictwo narodowe, polskie tradycje i obyczaje

są trwałym elementem wychowania dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o polskich korzeniach.

 

Z okazji obchodów jubileuszowych, na ręce Pani Dyrektor Beaty Popowskiej, składam Państwu najserdeczniejsze gratulacje. Życzę dalszych sukcesów w pracy oświatowej
i wychowawczej, dzięki którym budowanie więzi z Polską opiera się na solidnym fundamencie wiedzy i chrześcijańskich wartości. Bardzo Państwu dziękuję za wytrwałość w realizacji zaszczytnej misji ambasadorów polskości.  Jest ona niezwykle dla nas cenna, gdyż tworzy przyjazny klimat w relacjach między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki i dobrze służy porozumieniu między naszymi narodami.

 

Poleć znajomemu