Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 1 marca 2020

List z okazji 25-lecia istnienia polonijnej szkoły w w Mahwah

                                                                                       Uczestnicy i Organizatorzy

                                                                                       Jubileuszu 25-lecia istnienia

                                                                                       Polskiej Szkoły Sobotniej

                                                                                       im. Mikołaja Kopernika w Mahwah

                                                                                       NJ, USA

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Mikołaja Kopernika w Mahwah w stanie New Jersey, proszę przyjąć gratulacje i wyrazy wdzięczności za wieloletnią, sumienną i cenną pracę na rzecz podtrzymywania tradycji edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Ojczyzny.

 

Składam wyrazy wdzięczności wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania Państwa placówki. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Nauczycieli, Wychowawców oraz Kapłanów za trud nauczania języka polskiego, polskiej kultury i tradycji.

 

Dziękuję, że od dwudziestu pięciu lat realizują Państwo swoje posłannictwo w Stanach Zjednoczonych poprzez umacnianie w młodym pokoleniu Rodaków patriotycznego i chrześcijańskiego ducha. Dziękuję Rodzicom za zachowanie i krzewienie polskości, pielęgnowanie i przekazywanie swoim dzieciom wiedzy o historii Rzeczypospolitej. Bardzo ważne jest, aby nasza polska młodzież, urodzona na obczyźnie, znała przeszłość kraju swoich przodków i była z niej dumna. Proszę o przyjęcie wyrazów uznania za wszystko co robią Państwo dla budowania tożsamości narodowej Polaków zamieszkałych na amerykańskiej ziemi.

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Uczniom Polskiej Szkoły Sobotniej, którzy poświęcają swój wolny czas w weekendy na zdobywanie dodatkowej wiedzy o Polsce.
To Wy drodzy, młodzi Polacy jesteście dumą i przyszłością naszego Narodu. Dziękuję Wam za to, że dzielnie łączycie naukę w systemie amerykańskim i polskim. Gratuluję Wam wyników
w nauce, osiągnięć w konkursach przedmiotowych i sportowej rywalizacji. Wierzę, że wysiłek włożony w edukację pozwoli Wam zrealizować życiowe cele.

 

Za  25 lat działalności, Wszystkim, którzy przez te lata byli z Polską Szkołą Sobotnią związani z całego serca dziękuję. W imieniu mojego Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz własnym, życzę, aby rozpoczynający się nowy 2020 Rok pracy był dla Państwa dobrym i owocnym czasem. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

 

 

 

Poleć znajomemu