Menu rozwijane

Zdjęcia własne

Zdjęcia pochodzące z oficjalnej strony Prezydenta RP  mogą być pobierane i wykorzystywane do ilustrowania materiałów dotyczących działalności Prezydenta RP. Wykorzystanie zdjęcia w takim celu nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta RP.

Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania o imieniu i nazwisku twórcy zdjęcia oraz o źródle pochodzenia i czasie pozyskania zdjęcia.

Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia – w tym kadrowanie czy obróbka graficzna – jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnej strony Prezydenta RP w innych celach niż ilustrowanie materiałów dotyczących działalności Prezydenta RP wymaga złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Użytkownik, ponownie wykorzystując zdjęcia na powyższych warunkach, zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie praw autorskich, wizerunku oraz dóbr osobistych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze zdjęć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie zdjęć przez użytkowników.

Depesze PAP

Zamieszczone na oficjalnej stronie Prezydenta RP materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, której producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronioną przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Kancelarię Prezydenta RP na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.