Menu rozwijane

01 lipca 2019

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – podpisana 2 lipca 2019 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 lipca 2019 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów – podpisana 11 lipca 2019 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – podpisana 11 lipca 2019 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 lipca 2019 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – podpisana 24 lipca 2019 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia  4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 24 lipca 2019 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – podpisana 24 lipca 2019 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym – podpisana 29 lipca 2019 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości – podpisana 29 lipca 2019 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych – podpisana 29 lipca 2019 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – podpisana 29 lipca 2019 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 29 lipca 2019 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – podpisana 29 lipca 2019 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne – podpisana 29 lipca 2019 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 29 lipca 2019 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju – podpisana 29 lipca 2019 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania