Menu rozwijane

01 lipca 2021

1. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw– podpisana 2 lipca 2021 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – podpisana 2 lipca 2021 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich – podpisana 2 lipca 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 12 lipca 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – podpisana 12 lipca 2021 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 30 lipca 2021 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 – podpisana 30 lipca 2021 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych – podpisana 30 lipca 2021 r. Pobierz informację.