20 listopada 2015

 Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w listopadzie 2015 roku.

  1. Ustawa z dnia z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 listopada 2015 r. Pobierz informację
  2. Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - podpisana 20 listopada 2015 r. Pobierz informację
  3. Ustawa z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podpisana 29 listopada 2015 r. Pobierz informację;