Menu rozwijane

01 listopada 2020

1. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw  – podpisana 2 listopada br. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 – podpisana 3 listopada br. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw – podpisana 13 listopada br. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych – podpisana 27 listopada 2020 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 – podpisana 28 listopada 2020 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 listopada 2020 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 listopada 2020 r. Pobierz informację.