Menu rozwijane

02 listopada 2021

1. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej – podpisana 2 listopada 2021 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 1 października 2021 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego – podpisana 3 listopada 2021 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 1  października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 14 października 2021 r.  o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku – podpisana 15 listopada 2021 r.Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. – podpisana 15 listopada 2021 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku – podpisana 22 listopada 2021 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 17 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie – podpisana 22 listopada 2021 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 17  listopada  2021 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 22 listopada 2021 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – podpisana 23 listopada 2021 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 17 listopada  2021 r.  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – podpisana 23 listopada 2021 r. Pobierz informację.

19. Ustawa z dnia 17 listopada  2021 r.  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – podpisana 23 listopada 2021 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – podpisana 23 listopada 2021 r. Pobierz informację.

21. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 – podpisana 23 listopada 2021 r. Pobierz informację.

22. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – podpisana 24 listopada 2021 r. Pobierz informację.

23. Ustawa z  dnia 17  listopada  2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych – podpisana 26 listopada 2021 r. Pobierz informację.

24. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 30 listopada 2021 r. Pobierz informację.

25. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – podpisana 30 listopada 2021 r. Pobierz informację.

26. Ustawa z  dnia  17  listopada  2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw – podpisana 30 listopada 2021 r. Pobierz informację.

27. Ustawa z dnia 17 listopada  2021 r.  o rodzinnym kapitale opiekuńczym – podpisana 30 listopada 2021 r. Pobierz informację.

28. Ustawa z dnia 29 października  2021 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju – podpisana 30 listopada 2021 r. Pobierz informację.

29. Ustawa z dnia 17 listopada  2021 r.  o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. – podpisana 30 listopada 2021 r.Pobierz informację.

Pliki do pobrania