Menu rozwijane

01 lutego 2019

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 lutego 2019 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - podpisana 11 lutego 2019 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy - podpisana 11 lutego 2019 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - podpisana 11 lutego 2019 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 lutego 2019 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - podpisana 14 lutego 2019 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych - podpisana 21 lutego 2019 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. - podpisana 21 lutego 2019 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim - podpisana 25 lutego 2019 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 lutego 2019 r. Pobierz informację.